תקנים מאושרים לבנייה ירוקה

אישור EPD לבטון

בזכות מאמצי הפיתוח של אגף טכנולוגיה ומחלקת איכות הסביבה של הקבוצה בוצע הליך ניתוח מחזור חיים (Life Cycle Analysis) LCA מלא המקנה לרוב המוצרים המיוצרים ע”י רדימיקס סימן EPD רשום, ומציב אותה כיצרן הבטון היחידי בתחום הבנייה העומד בדרישות תקנים בינלאומיים מתקדמים.

אישור EPD לבטון ב-30 תעודת EPD לבטון ב- E30
אישור EPD לבטון ב-40 תעודת EPD לבטון ב- E40
אישור EPD לבטון ב-50 תעודת EPD לבטון ב- E50
אישור EPD לבטון ב-60 תעודת EPD לבטון ב- E60
צמנטיט לסביבה ימית צמנטיט הרבצה
צמנטיט חוץ ריצופעל
FM Fast צמנטיט פנים

תו ירוק

כקבוצה אשר חרטה על דגלה את נושא הקיימות אנו דואגים להשתמש בחומרים ידידותיים לסביבה, ואף דואגים לייצר את המוצרים הבאים כמוצרים בעלי תו ירוק.

מוצרי רדיטיט מפעל קרית ביאליק מוצרי רדיטיט מפעל מודיעים מוצרי רדיטיט מפעל אשדוד
מוצרי TOPMIX טיח תרמי TOPMIX

מוצרי פיתוח ונוף

תקן 5098 פליטות קרינה

המשך