Readymix GO

Readymix GO הפלטפורמה הדיגיטלית

Readymix GO היא פלטפורמה דיגיטלית לשילוב מלא של לקוחות, אשר מספקת חוויה רציפה לביצוע הזמנות, מעקב ישיר אחר משלוחים, וכן ניהול חשבוניות ותשלומים בגין המוצרים העיקריים שלה.

Readymix GO מעלה את הרף לגבי הדרך בה אנו פועלים. היא דורשת שנפעל במהירות וגמישות יתירה ועם מחשבה חדשנית – הכל על מנת לעמוד בדרישות המתפתחות והגוברות של לקוחותינו.

על-ידי השימוש ב- Readymix GO עסקיהם של לקוחותינו יגדלו ויצמחו וישתנו – וגם אנחנו.