רדימיקס - פתרונות מיגון לשעת חירום

פתרונות מיגון לשעת חירום רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע״מ

2 4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גלמגן 6-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מינימגן 8-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רומגן 10-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מידמגן 12-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רדימגן 14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיגונית 16-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביגמגן 18-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נגבמגן 20-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דירתי עורפי 5 ממ״ד 22-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דירתי עורפי 7 ממ״ד 24-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דירתי עורפי 9 ממ״ד 26-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דירתי קדמי 9 ממ״ד 28-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי עורפי 10 ממ״מ 30-31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי קדמי 10 ממ״מ 32-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -עורפי למוסדות חינוך 12 ממ״מ 34-35 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - קדמי למוסדות חינוך 12 ממ״מ 36-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי עורפי 12 ממ״מ 38-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי קדמי 12 ממ״מ 40-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - עורפי למוסדות חינוך 15 ממ״מ 42-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - קדמי למוסדות חינוך 15 ממ״מ 44-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי עורפי 15 ממ״מ 46-47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ציבורי קדמי 15 ממ״מ 48-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חדר שומר 50-51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חדר נשק 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מנהרות מיגון 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קוביות מודולריות 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קירות מגן תוכן עניינים

3 חברת רדימיקס מציעה מגוון מוצרי מיגון טרומיים לבתי מגורים צמודי קרקע, מבני תעשייה, שטחים חקלאים, מוסדות ציבור וחינוך, ולשטחים פתוחים באזורי סיכון. אנו ברדימיקס, בסיועה של מחלקת הנדסה ופיתוח, בליווי יועצי מיגון בעלי ניסיון, ופעילות ענפה עם משרד הביטחון ופיקוד העורף שקדנו על פתרונות מיגון. - ״ייצור אלמנטים ומערכת 2 חלק 1923 כל מוצרי המיגון הטרומים מיוצרים לפי ת״י לניהול איכות. ISO 9001 :2015 מבטון טרום״ ועל פי תקן .2 חלק 4422 דלתות וחלונות ההדף מיוצרים לפי דרישות ת״י נציגנו יגיע אליכם לייעוץ והתאמת המבנה לצרכיכם, כמו גם בדיקת נגישות למוביל, ובמידת הצורך נציע פתרונות מינוף כנדרש. יתרונות: • העמדה מיידית קלה ופשוטה • עמידות בפני פגיעות קרובות • ניתן להצמיד לבתים צמודי קרקע קיימים • נגיש לילדים • ניתן לשימוש כמשרד, חדר ילדים, חדר משחקים וכדומה בחיי היום-יום • ניתן לשימוש בתעשייה ובעמדות ייצור במפעלים • עלויות נמוכות • המיגונית ניתנת לניוד עפ״י הצורך • ייצור מהיר תחת פיקוח ובקרת איכות

4 גלמגן מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H300 240 קוטר ס״מ H260 200 קוטר מ״ר 3.142 ס״מ 20-25 ס״מ 30 ס״מ 10 טון 14.8- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת על פי יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות MIG 200 : מק"ט

5 גלמגן * התמונות להמחשה בלבד

6 מינימגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H245 184/144 ס״מ קונית) 5± ס״מ ( 140/100 ס״מ H200 מ״ר 1.3 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 9- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות MIG 140100 : מק"ט

7 מינימגן * התמונות להמחשה בלבד

8 רומגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H245 190/190 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 150/150 ס״מ H200 מ״ר 2.02-2.25 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 10.8- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64170 ׳ , היתר מס 1 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 150150 : מק"ט

9 רומגן * התמונות להמחשה בלבד 250

10 מידמגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H245 190/220 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 150/180 ס״מ H200 מ״ר 2.45 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טוב 11.5- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב 30/30 שכבות צבע טמבור לבן וריצוף 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64170 ׳ , היתר מס 1 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ניהול איכות 9001:2015 MIG 150180 : מק"ט

11 מידמגן * התמונות להמחשה בלבד 250

12 רדימגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H245 250/250 ס״מ קונית) 6± ס״מ ( 210/210 ס״מ H200 מ״ר 4.2 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 16.3- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64170 ׳ , היתר מס 1 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום. 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות MIG 210210 : מק"ט

13 רדימגן * התמונות להמחשה בלבד 245

14 מיגונית מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H245 340/240 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 310/210 ס״מ H200 מ״ר 6.20 ס״מ 15-18 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 17- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט דלת חלון אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64170 ׳ , היתר מס 1 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורת לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל עפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות MIG 210310 : מק"ט

15 מיגונית * התמונות להמחשה בלבד

16 ביגמגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H240 300/340 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 260/300 ס״מ H200 מ״ר 7.4 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 10 טון 21- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון אוורור חשמל תקשורת אביזרים 64170 ' היתר מס 1 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64170 ׳ , היתר מס 1 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי עם מגן רסיסים 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה לד תלויה ומתג הדלקה, קופסת חיבור חיצונית לחשמל 220V שקע כוח והארקה נקודת תקשורת תכנון מבנה המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת ומאושרת ע״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) הובלה ושירותי מנוף באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תקנים לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ועפ״י דרישות תקן ISO 9001:2015 ניהול איכות MIG 260300 מק"ט :

17 ביגמגן * התמונות להמחשה בלבד

18 נגבמגן מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H250 460/220 ס״מ H200 260/160 מ״ר 4.16 ס״מ 30 ס״מ 30 ס״מ 20 טון 31- כ , כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 40- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב קירות פנים צבע אפור קירות חוץ צבע אפור תקנים הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י אלמנטי המיגון מיוצרים תחת פיקוח ובקרה של המפעל ISO 9001:2015 ועפ״י דרישות תקן ניהול איכות חשמל אביזרים מנורה סולארית חיצונית בכניסה למבנה המבנה עם רמפת נגישות בכניסה לנכים באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט תכנון מבנה המבנה מאושר ע״י פקע״ר (פיקוד העורף) MIG 260160 : מק"ט

19 נגבמגן * התמונות להמחשה בלבד

20 - מרחב מוגן דירתי עורפי 5 ממ"ד מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H300 280/330 ס״מ H260 200/250 מ״ר 5 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 20 טון 33- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום 4״ פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 ,4״ פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 מערכת סינון דירתית, ת"י שירותים כימיים, מאחז יד לנכים וכולל וילון איטום הגג ביריעות ביטומניות סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״ד תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMD5 מק"ט : 0.00 H=2.25 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.15 H=2.15 H=2.25 20 50/40 H=2.25 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.15 H=2.15 H=2.25 20 50/40 0.00 H=2.25 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.15 H=2.15 H=2.25 20 50/40

21 - מרחב מוגן דירתי עורפי 5 ממ"ד * התמונות להמחשה בלבד

22 - מרחב מוגן דירתי עורפי 7 ממ"ד מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ H300 350/350 ס״מ H250 270/270 מ״ר 7 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 20 טון 41- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום 4״ פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 ,4״ פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 מערכת סינון דירתית, ת"י שירותים כימיים, מאחז יד לנכים וכולל וילון איטום הגג ביריעות ביטומניות סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״ד תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMD7 מק"ט : 0.00 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.25 H=2.25 H=2.15 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 H=2.15 20 50/40 0.00 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.25 H=2.25 H=2.15 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 H=2.15 20 50/40 0.0 +0.02 +0.02 +2.70 +2.70 H=2.25 H=2.25 H=2.25 H=2.15 * 60 Ø * 3 * * 2 * * * * * * * * 1 H=2.15 20 50/40

23 - מרחב מוגן דירתי עורפי 7 ממ"ד * התמונות להמחשה בלבד

24 - מרחב מוגן דירתי עורפי 9 ממ"ד מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כול מבואה) H320 350/545 ס״מ H250 270/335 מ״ר 9 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 20 טון 58- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום 4״ פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 ,4״ פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 מערכת סינון דירתית, ת"י שירותים כימיים, מאחז יד לנכים וכולל וילון איטום הגג ביריעות ביטומניות סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״ד תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMD9 מק"ט :

25 - מרחב מוגן דירתי עורפי 9 ממ"ד * התמונות להמחשה בלבד

26 - מרחב מוגן דירתי קדמי 9 ממ"ד מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כול מבואה) H320 350/545 ס״מ H250 270/335 מ״ר 9 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 68- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום 4״ פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 ,4״ פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 מערכת סינון דירתית, ת"י שירותים כימיים, מאחז יד לנכים וכולל וילון איטום הגג ביריעות ביטומניות סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״ד תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMDK9 מק"ט :

27 - מרחב מוגן דירתי קדמי 9 ממ"ד * התמונות להמחשה בלבד

28 - מרחב מוגן מוסדי ציבורי עורפי 10 ממ"מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כולל המבואה) H330 580/370 ס״מ H260 350/290 מ״ר (לא כולל המבואה) 10 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 20 טון 72- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 25 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים, מאחז יד לנכים וכולל וילון איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMM10 מק"ט :

29 מרחב מוגן מוסדי ציבורי עורפי 10 ממ״מ * התמונות להמחשה בלבד

30 - מרחב מוגן מוסדי ציבורי קדמי 10 ממ"מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כולל המבואה) H350 580/370 ס״מ H260 350/290 מ״ר (לא כולל המבואה) 10 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 82- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים כולל מאחז יד לנכים ווילון איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMMK10 מק"ט :

31 מרחב מוגן מוסדי ציבורי קדמי 10 ממ״מ * התמונות להמחשה בלבד

32 מרחב מוגן מוסדי עורפי למוסדות חינוך - 12 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה תקנים ואישורים ס״מ (כולל מבואה) H350 590/420 ס״מ H260 355/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 12 ס״מ 25 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 82- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים איטום שילוט אביזרים מ״מ 25 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון ס״מ 40 ליטר כולל ברז ומעמד מתכתי בגובה 100 מיכל מים עד איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל הממ״מ MIG MMMH12 מק"ט : 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

33 מרחב מוגן מוסדי עורפי למוסדות חינוך 12- ממ״ד * התמונות להמחשה בלבד

34 - מרחב מוגן מוסדי קדמי למוסדות חינוך 12 ממ"מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה תקנים ואישורים ס״מ (כולל מבואה) H350 590/420 ס״מ H260 355/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 12 ס״מ 25 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 92- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים איטום שילוט אביזרים מ״מ 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון ס״מ 40 ליטר כולל ברז ומעמד מתכתי בגובה 100 מיכל מים עד איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל הממ״מ MIG MMMHK12 מק"ט :   4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

35 - מרחב מוגן מוסדי קדמי למוסדות חינוך 12 ממ"מ * התמונות להמחשה בלבד

36 מרחב מוגן מוסדי עורפי - 12 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כולל מבואה) H330 590/420 ס״מ H260 355/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 12 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 20 טון 82- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים מ״מ 25 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ MIG MMM12 מק"ט : תקנים ואישורים 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

37 מרחב מוגן מוסדי עורפי 12- ממ״ד * התמונות להמחשה בלבד

38 מרחב מוגן מוסדי קדמי - 12 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה ס״מ (כולל מבואה) H350 590/420 ס״מ H260 355/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 12 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 92- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים איטום שילוט אביזרים מ״מ 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 30 עד 180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ תקנים ואישורים MIG MMMK12 מק"ט : 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,5075 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

39 מרחב מוגן מוסדי קדמי 12- ממ״ד  CERTIFICATE THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL has issued an IQNet recognized certificate that the organization: Readimix Concrete Products (Israel) Ltd. Ind. Zone Ad Halom, P.O.B 6850, Ashdod, Israel Has implemented and maintains a Quality Management System For the following scope: Production and sales of concrete pipes for sewers, manholes, covers, on ground and underground precast concrete elements and structures. Production of paving stones & concrete curb stones. which fulfils the requirement of the following standard: ISO 9001:2015 Issued on: 19/06/2022 Date of initial approval: 04/08/1999 Date of expiration: 19/06/2025 This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document Registration number: IL - 100697 Alex Stoichitoiu President of IQNet Avital Weinberg Director, Quality & Certification Division IQNet Partners*: AENORSpain AFNOR Certification France APCERPortugal CCCCyprus CISQItaly CQCChina CQMChina CQSCzech Republic CroCert Croatia DQS Holding GmbHGermany EAGLE Certification Group USA FCAVBrazil FONDONORMAVenezuela ICONTECColombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECOCosta Rica IRAMArgentina JQAJapan KFQKorea MIRTECGreece MSZT Hungary Nemko ASNorway NSAI Ireland NYCE-SIGEMéxico PCBCPoland Quality Austria Austria RRRussia SII Israel SIQSlovenia SIRIM QAS International Malaysia SQSSwitzerland SRACRomania TEST St Petersburg Russia TSETurkey YUQSSerbia * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com www.sii.org.il * התמונות להמחשה בלבד

40 מרחב מוגן מוסדי עורפי למוסדות חינוך - 15 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה תקנים ואישורים ס״מ (כולל מבואה) H350 680/420 ס״מ H260 445/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 15 ס״מ 25 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 100- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים איטום שילוט אביזרים מ״מ 25 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 50 עד 300 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון ס״מ 40 ליטר כולל ברז ומעמד מתכתי בגובה 100 מיכל מים עד איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ MIG MMMH15 מק"ט : 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,4577 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

41 מרחב מוגן מוסדי עורפי למוסדות חינוך 15- ממ״ד * התמונות להמחשה בלבד

42 - מרחב מוגן מוסדי קדמי למוסדות חינוך 15 ממ"מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה תקנים ואישורים ס״מ (כולל מבואה) H350 680/420 ס״מ H260 445/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 15 ס״מ 25 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 100- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים איטום שילוט אביזרים מ״מ 32 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 32 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 50 עד 300 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון ס״מ 40 ליטר כולל ברז ומעמד מתכתי בגובה 100 מיכל מים עד איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ MIG MMMHK15 מק"ט : 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,4577 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

43 - מרחב מוגן מוסדי קדמי למוסדות חינוך 15 ממ"מ * התמונות להמחשה בלבד

44 - מרחב מוגן מוסדי עורפי 15 ממ"מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור מבנה תקנים ואישורים ס״מ (כולל מבואה) H330 680/420 ס״מ H260 445/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 15 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 92- כ כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 4 ד״ח 30- המבנה מיוצר מבטון מסוג ב שכבות צבע טמבור לבן וריצוף סטנדרטי 2 קירות פנים - טיח בגר, כולל קירות חוץ - טיח חוץ, כולל שכבת שליכט בגוון בהיר דלת חלון חלון גזים פתחי איוורור תקשורת וחשמל מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים איטום שילוט אביזרים מ״מ 25 (למוסדות בריאות) עובי 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית 2 חלק 4422 ת״י 2 חלק 4422 מ״מ ת״י 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי 2 חלק 1068 ת״י 100/100 חלון כנף גזים מאלומיניום פתחים עם אטם מודולרי למזגן וכבילה 2 , פתחי איוורור 2 , שקע למזגן, שקע למסנן, נקודת תקשורת וטלפון, נקודת 220V שקעי כח טלוויזיה, מנורות תאורה פלורוסנט, נורת חירום, מתג הדלקה והארקה 4570 איש כולל ארון, ת"י 50 עד 300 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם סופה שירותים כימיים - כולל מאחז יד נכים ווילון ס״מ 40 ליטר כולל ברז ומעמד מתכתי בגובה 100 מיכל מים עד איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל מרזב לניקוז קומפלט סימון כולל שילוט פולט אור לכל פנים הממ״מ MIG MMMH15 מק"ט : 4570 תעודת התקנה ואחריות למסנן אב"כ בהתאם לת"י ע"י מעבדה מוסמכת 1920 ,4577 תעודת בדיקת אטימות וטיח לממ"מ, ת"י ע"י מעבדה מוסמכת 118 תעודות בדיקת חוזק בטון לפי ת"י אישור תקינות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך אישור תוכנית הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=