רדימיקס - פתרונות מיגון לשעת חירום

54 קירות מגן (H (B (L (C T220 WALLT 220 110 100 20 1700 T320 WALLT32 320 125 125 20 2496 T420 WALLT42 420 125 125 20 2976 T520 WALLT52 520 125 125 20 3476 M200 WALL300200 200 120 300 20 5040 M300 WALL300300 300 120 300 20 6408 MK300 WALL300300K 300 120 300 20 6108 S300 WALT40300 300 180 150 40 4734 S400 WALT25400 400 150 150 25 5400 S400 WALT30400 400 150 150 30 6120 S500 WALT25500 500 150 150 25 6280 S500 WALT30500 500 150 150 30 7560 S500 WALT40500 500 180 150 40 7890 S600 WALT25600 600 150 150 25 7280 S600 WALT25700 600 150 150 30 8184 S700 WALT25700 700 150 150 25 8495 S700 WALT30700 700 150 150 30 9548 MK300 M300 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical reference 27 300 280 303.5 20 280 303.5 300 120 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 30/01/2020 1/1 300X300X30/20 yaniv aharon Tzahi Cohen 3000 280 303.5 120 20/30 300 27 300 303.5 20/30 120 303.5 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 30/01/2020 1/1 300X300X20 yaniv aharon Tzahi Cohen 280 303.5 300 120 300 20 27 27 S500 T320 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/11/2020 1/1 yaniv aharon Tzahi Cohen 450 50 40 70 40 70 180 10 10 125 150 15 165 20 20 18 1 5 15 18 19 180 165 150 40 125 180 500 50 166 (H (B (L (C T220 WALLT 220 110 100 20 1700 T320 WALLT32 320 125 125 20 2496 T420 WALLT42 420 125 125 20 2976 T520 WALLT52 520 125 125 20 3476 M200 WALL300200 200 120 300 20 5040 M300 WALL300300 300 120 300 20 6408 MK300 WALL300300K 300 120 300 20 6108 S300 WALT40300 300 180 150 40 4734 S400 WALT25400 400 150 150 25 5400 S400 WALT30400 400 150 150 30 6120 S500 WALT25500 500 150 150 25 6280 S500 WALT30500 500 150 150 30 7560 S500 WALT40500 500 180 150 40 7890 S600 WALT25600 600 150 150 25 7280 S600 WALT25700 600 150 150 30 8184 S700 WALT25700 700 150 150 25 8495 S700 WALT30700 700 150 150 30 9548 MK300 M300 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical referenc 27 300 280 303.5 20 280 303.5 300 120 1 A 2 3 4 5 6 7 8 B C D E A B C D E Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 3000 280 303.5 120 20/30 300 27 300 303.5 20/30 120 303.5 4 5 6 7 8 A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 120 280 303.5 300 120 300 20 27 27 S500 T320 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/11/2020 1/1 yaniv aharon Tzahi Cohen 450 50 40 70 40 70 180 10 10 125 150 15 165 20 20 18 1 5 15 18 19 180 165 150 40 125 180 500 50 166 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical reference 303.5 303.5 1 A 2 3 4 5 6 7 8 B C D E A B C D E Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 303.5 20/30 303.5 20/30 303.5 4 5 6 7 8 A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 303.5 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/11/2020 1/1 yaniv aharon Tzahi Cohen 450 50 40 180 10 10 125 150 15 165 20 20 18 1 5 15 18 19 180 165 150 40 125 180 500 50 (H (B (L (C T220 WALLT 220 110 100 20 1700 T320 WALLT32 320 125 125 20 2496 T420 WALLT42 420 125 125 20 2976 T520 WALLT52 520 125 125 20 3476 M200 WALL300200 200 120 300 20 5040 M300 WALL300300 300 120 300 20 6408 MK300 WALL300300K 300 120 300 20 6108 S300 WALT40300 300 180 150 40 4734 S400 WALT25400 400 150 150 25 5400 S400 WALT30400 400 150 150 30 6120 S500 WALT25500 500 150 150 25 6280 S500 WALT30500 500 150 150 30 7560 S500 WALT40500 500 180 150 40 7890 S600 WALT25600 600 150 150 25 7280 S600 WALT25700 600 150 150 30 8184 S700 WALT25700 700 150 150 25 8495 S700 WALT30700 700 150 150 30 9548 MK300 M300 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical reference 27 300 280 303.5 20 280 303.5 300 120 1 A 2 3 4 5 6 7 8 B C D E A B C D E Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 3000 280 303.5 120 20/30 300 27 300 303.5 20/30 120 303.5 4 5 6 7 8 A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. 30/01/2020 yaniv aharon Tzahi Cohen 120 280 303.5 300 120 300 20 27 27 S500 T320 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/11/2020 1/1 yaniv aharon Tzahi Cohen 450 50 40 70 40 70 180 10 10 125 150 15 165 20 20 18 1 5 15 18 19 180 165 150 40 125 180 500 50 166 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=