מוצרים אדריכליים

GLOWMIX

בטון המאיר בחשכה, נטען ע”י אנרגית אור טבעית או מלאכותית.

לצפייה בקטלוג