בנייה ירוקה

בנייה ירוקה

תחרותיות

 

תקנים מאושרים

רדימיקס שואפת למזער כל השפעה על הסביבה אשר נובעת ממפעליה, לכל אורך ורוחב שרשרת הערך של החברה, על ידי שיתוף פעולה עם בעלי העניין שלה.
רדימיקס מייחסת ערך גבוה לחיי אדם והיא מחויבת לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדיה, קבלני המשנה שלה, ושכניה.
רדי