איכות הסביבה

קבוצת רדימיקס ידידותית לסביבה

אנו מחויבים לסביבה בה אנו חיים. הדבר נעשה מתוך בדיקת השפעת מפעלינו על הסביבה, עזרה לשימור מגוון החי והצומח בסביבתם הטבעית, והעלאת המודעות בקרב בעלי העניין שלנו.

קבוצת רדימיקס ידידותית לסביבה

תחרות "תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה"

תחרות “תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה”
המועצה לישראל יפה מקיימת מדי שנה תחרות “תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה”, אשר מטרתה להגביר את המודעות לטיפוח הסביבתי ולשמירה על ערכי היופי בארץ, תוך שיתוף האזרחים מכל המגזרים.בתחרות זו זכו מחצבותיה של “תעשית אבן וסיד בע”מ” במשך השנים באותות ההכרה הבאים:

מחצבת מודיעים

מתחרה מאז שנת 2010. בכל שנה קיבלה המחצבה 5 כוכבי יופי.ב- 2014 קיבלה את דגלון היופי – פרס המוענק לאחר זכייה של 5 שנים ברצף בכוכבי יופי. גם השנה קיבלה שוב 5 כוכבי יופי.

מחצבת גולני

החלה להתחרות ב- 2011 וב- 2022 זכתה ב- 5 כוכבי יופי ודגלון יופי.

מחצבת קדרים

החלה להתחרות ב- 2014, וב- 2015 ועד 2022 זכתה ב- 5 כוכבי יופי.

מחצבת דרגות

בשנת 2020 זכתב ב- 5 כוכבי יופי ובכוכב זהב. ב- 2021 אף קיבלה את דגל היופי. ֿ

תחרות

חרבת תנשמת

במסגרת שיתוף הפעולה עם הקהילה, נרתמה חברת “אבן וסיד” לשיקום “חרבת תנשמת” בשוהם, אשר נחשפהב- 1986 תוך כדי עבודות ההכשרה לנטיעות ביער שבוצעו על-ידי קרן קימת לישראל.
באתר נחשפה כנסיה ביזנטית מהמאה החמישית, ובה שרידי פסיפס מפואר בהיכל התפילה שבכנסיה, כמו גם שרידיבית-בד.
שיתוף-פעולה בין רשות העתיקות, המועצה המקומית שוהם וקרן קימת, בסיוע מחצבת “אבן וסיד” אשר תרמה את חומרי הגלם לשימור אתר ארכיאולוגי חשוב זה, הביא לשיקום המקום ולהפיכתו לאתר לימודים, המהווה חלק מפארק יער שוהם. זהו הפארק הקהילתי הראשון בארץ, וחברת “אבן וסיד” גאה על שזכתה לקחת חלק בשיקום “חרבת תנשמת”.

שיקום