קיימות

שינויי אקלים הינם אחד מהנושאים החשובים ביותר בפניהם עומדת כיום האנושות. רדימיקס פועלת רבות לבניית עתיד טוב יותר לנו ולילדנו, ומחויבת לנושא הקיימות הסביבתית בכל תחומי פעילותה.רמת צריכת האנרגיה כיום הינה פי עשר מאשר לפני 70 שנה, בעיקר בשל הגידול באוכלוסיית העולם ובעקבות המהפכה התעשייתית. רדימיקס מכוונת את מאמציה לפיתוח מוצרים, שירותים ופתרונות מתקדמים מבחינת קיימות סביבתית, עבור לקוחותיה בענף הבנייה. בשל העלייה בצריכת האנרגיה, שוחררה כמות שיא של גזי חממה, ובעיקר פחמן דו-חמצני (CO2), אל תוך האטמוספירה. פליטות של גזי חמה מגיעות ממקורות שונים, ובהם חקלאות, פסולת ושינויים ביעוד הקרקע.עם זאת, שריפת דלקי-מאובנים מהתעשיה, מהתחבורה ומבניינים גורמת ל- 61% מכלל פליטות גזי-החממה בעולם. התעשייה לבדה מפיקה 21% מכמות זו של גזי-חממה. החברה מתייחסת בכובד ראש לנושא זה, ופועלת לצמצום פליטות הפחמן הדו-חמצני בכל פעילות עסקי החברה, ועושה כל מאמץ אפשרי למיזעור העקבות שהיא מותירה על הסביבה.
רדימיקס שואפת לצמצם כל השפעה על הסביבה אשר נובעת ממפעליה, לכל אורך ורוחב שרשרת הערך של החברה, על ידי שיתוף פעולה עם בעלי העניין שלה, ותורמת לבנייה בת קיימא באמצעות מחקר ופיתוח, בכדי להציע מוצרים ופתרונות שהשפעתם על הסביבה קטנה יותר, כמו גם באמצעות שימוש יעיל בחומרי בנייה.מאמציה של רדימיקס לצמצם את עקבות הפחמן הדו-חמצני שלה נמצאים בעדיפות גבוהה עבורה. החברה פועלת לקראת יצירת תעשיית בנייה רווחית ואחראית מבחינת קיימות סביבתית, בשיתוף עם הממשלה, אוניברסיטאות, לקוחות, ובעלי עניין אחרים.

עמדת סמקס בנושא הכלכלה המעגלית

המשך

עמדת סמקס בנושא מוצרים מופחתי פחמן

המשך

בטיחות ובריאות

אנו מציבים את בטיחותם ובריאותם של אנשינו בעדיפות עליונה, ומפקחים באופן מתמיד על התקדמותנו בנושא.

המשך

איכות הסביבה

אנו מחויבים למיתון השפעות מפעלינו, מחצבותינו, והלוגיסטיקה שלנו, על הקהילות הסובבות אותם.

המשך

עקרונות הקיימות

בשל חשיבותם של אתגרי הקיימות הניצבים בפני החברה האנושית, דאגנו לשלב את נושא הקיימות בתוך האסטרטגיה העסקית שלה.

המשך

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה הינה בנייה בת קיימא, ידידותית לסביבה, והינה גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ואורך חיים של מבנים.

המשך

תקנים מאושרים לבנייה ירוקה

תקנים מאושרים לבנייה ירוקה

המשך

דו"ח משולב ל- 2022

ראה דו”ח מסכם: בטיחות – מהות – התחדשות.

המשך