VERTUA

מוצרים ופתרונות ברי קיימא VERTUA

הינה סדרה של מוצרים בעלי יתרונות רבים בהבטי שיפור התכנון , שמירה על הסביבה וקיימות.
לצפייה בסרטון:

לקטלוג VERTUA

הסדרה כוללת 5 קטגוריות של קיימות.

הפחתות פליטות פחמן דו חמצני

מוצרים ופתרונות מאופיינים בפליטות פחמן דו חמצני.

המשך

יעילות אנרגטית

מוצרים ופתרונות שמצמצמים מוליכות טרמית ובכך משפרים את הבידוד הטרמי.

שימור מים

מוצרים ופתרונות שחוסכים במים עם השפעה חיובית על הסביבה:
א. הפחתת צריכת מים
ב. מתן אפשרות לסינון מים

מיחזור חומרים

מוצרים ופתרונות אשר ניתן:
א. לשלב בתוכם תוצרי חומרים ממוחזרים
ב. תהליכים הממזערים הטמנת פסולת

יעילות תכנונית

מוצרים ופתרונות המאפשרים תכנון הנדסי יעיל וחסכוני בחומרי בנייה
וכותצאה מכך הפחתה בפליטות פחמן דו חמצני