קוד האתיקה

קוד האתיקה

על העובדים מוטלת אחריות לקיים בפועל את קוד האתיקה של הקבוצה וזאת כערובה לעמידה ולדבקות בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אחריות חברתית תאגידית.

להורדת קוד האתיקה