בטיחות ובריאות

פרס למצוינות בבטיחות ובגיהות בעבודה תשע"א - 2011

בינואר 2012, התקיים לראשונה במשכן הכנסת בירושלים טקס הענקת תעודות הוקרה לזוכים בתחרות הארצית – פרס למצוינות בבטיחות ובגיהות בעבודה תשע”א – 2011. הזוכים בתחרות חולקו לכמה מסלולים.

בסקטור התעשייה - מפעל יחיעם של רדימיקס זכה במקום השני.

מפעל הבטון ביחיעם עוסק בייצור בטון לאתרי בנייה בצפון הארץ ומעסיק 5 עובדים ועוד 10 נהגי מערבלים.
אצל כל העובדים קיים הרצון לשמירת ערך החיים, תוך הקפדה על הכללים ובזכות:
תוכניות עבודה בבטיחות ופעילות פרו-אקטיבית.
אפס תאונות בשלוש השנים האחרונות.
הדרכת עובדים וקבלנים ומעקב קבוע אחר אכיפה.
מדיניות הנהלת החברה ומעורבות מנכ”ל חטיבת הבטון בכל אירועי הבטיחות ותחקור אירועים, בזכות מסירותם לנושא של מנהל המפעל וצוותו, אשר פועלים ללא לאות לשיפור מתמיד ברמת הבטיחות.

במסלול הצטיינות אישית - משה קמפינסקי, מנהל הבטיחות של חטיבת הבטון ברדימיקס, זכה במקום הראשון.

במסלול הצטיינות אישית – משה קמפינסקי, מנהל הבטיחות של חטיבת הבטון ברדימיקס, זכה במקום הראשון.
חברת רדימיקס הציבה לה כמטרה “אפס תאונות כדי לחיות”, ועל פי תפיסתו של משה, העובד הוא “לקוח בטיחות”. על מנת להטמיע את הבטיחות בחברה נדרשות פעולות בתחומים שונים והוא פועל בהתמדה ובהקפדה להנחלת 12 כללי יסוד של בטיחות. משה פועל בצורה מגוונת, בדגש על “שיווק” הבטיחות בכל דרך האמורה להגיע ללבם של העובדים ומשפחותיהם.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם !