בטיחות ובריאות

בטיחות קודמת לכל

קבוצת רדימיקס מקדישה מאמצים רבים להיות מובילה בכל תחומי עסקיה, כולל בנושא הבטיחות והבריאות שהינו ערך עליון בקבוצה.

מטרתה של רדימיקס היא להגיע לאפס תאונות ושכלל העובדים, הקבלנים ומשתמשי הדרך האחרים יחזרו הביתה בשלום.

כל זאת על ידי יצירת סביבת עבודה בטיחותית בכל אתרי הקבוצה, קביעת נהלים והנחיות בטיחות, ביצוע הדרכות בטיחות מקיפות לעובדים ולקבלנים העובדים באתרי ובשרות החברה, פעילות הסברתית בתחום הבטיחות בדרכים ונהיגה בטיחותית ועוד.

קבוצת רדימיקס איננה מוכנה לקבל כל התנהגות שאינה בטיחותית ומצפה מכלל המנהלים, העובדים והקבלנים העובדים עבורה:  לדאוג ולקיים את כלל הנחיות הבטיחות, לגלות אפס סובלנות בהתייחס לכל התנהגות שעלולה לגרום לתאונה או אירוע בטיחותי, ולתרום ליצירת והבטחת סביבת עבודה בטוחה על ידי נקיטת האמצעים הדרושים ופעולה על פי נהלי הבטיחות.

12 עקרונות הבטיחות 12 עקרונות הבטיחות בנהיגה עקרונות הבריאות

בטיחות בעבודה