שירותים טכנולוגיים

אגף טכנולוגיה

  • פיתוח מוצרים בהתאמה לדרישות הלקוח
  • תכנון והכנת תערובות נסיון לכל דרישה
  • שירותי ליווי וייעוץ טכנולוגי באתרים
  • ייעוץ טכנולוגי מול המתכנן
  • ייעוץ טכנולוגי כמנהל לקוח
  • ייעוץ וליווי לפרוייקטים מיוחדים
  • תעודת ת”י 2015: 9001 ISO
תעודת ת"י
שירותי ליווי וייעוץ טכנולוגי באתרים

שירותי אספקה

  • פתיחת מפעל בשעות חריגות
  • אספקה רציפה למגה פרוייקטים ממספר מפעלים בו זמנית

ליצירת קשר

המשך