מוצרים מיוחדים

BETONAL

BL 710 – בטון ללא רטט בשירוע 700 מילימטר ואגרגאט מירבי 10 מ”מ.

להורדת דף מוצר

BL 719 – בטון ללא רטט בשירוע 700 מילימטר ואגרגאט מירבי 19 מ”מ.

להורדת דף מוצר

BL 510 – בטון עם יכולת זרימה בשירוע 500 מילימטר ואגרגאט מירבי 10 מ”מ.

להורדת דף מוצר

BL 519 – בטון עם יכולת זרימה בשירוע 500 מילימטר ואגרגאט מירבי 19 מ”מ.

להורדת דף מוצר

קל הידוק BL – מתאים לכל סוגי התבניות, בשירוע 500 מילימטר ואגרגאט מירבי 19 מ”מ.

להורדת דף מוצר

BL 319 – מיועד לחיבור בין אלמנטים אנכיים ואופקיים, בשירוע 300 מילימטר ואגרגאט מירבי 19 מ”מ.

להורדת דף מוצר

זרימת בטון במבדק מעבדה