רדימיקס - ציפוי כורכרי

דגשים ליישום יש לדאוג להכנת תשתית יציבה על פי מפרט הנדסי מאושר • במידה והיציקה מבוצעת ישירות על מצע, יש להבטיח הידוק נאות של שכבת המצע למניעת שקיעות ותזוזות עתידיות • יש לבצע תבניות קצה או לחילופין קורות שפה/ חגורות, לפני ביצוע יציקות הציפוי כורכרי • יש לפרוס יריעות ניילון על התשתית לפני ביצוע היציקה • ס"מ 15/15 מ"מ חור 6 רשתות מגולוונות 2 יש להניח • ס"מ 10 עובי היציקה המינימאלי על מצע מהודק הינו • מטר מקסימום, או על פי הוראות המתכנן 4 יש ליצור פסי הפרדה כל • ימים על גבי יריעת 7 פעמים ביום למשך 3 למחרת יישום הציפוי כורכרי אך לא לפני התייבשות מלאה של החומר, יש לאשפר • בד גיאוטכני יש להגן על הציפוי כורכרי מתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך עבודות הבנייה. • יש למנוע מעבר אנשים/כלים מעל היציקה עד לקבלת חוזק נאות דגשים ליישום יש להבטיח שפני שכבה יהיו נקיים מאבק, שמן וחומרים זרים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה תקינה, כמו כן יש להבטיח • שפני השכבה לא תהיינה מוחלקות להידבקות בין שכבות הבטון 17 יש להשתמש בפריימר ביג'יבונד • יש לבצע תבניות קצה או לחילופין קורות שפה/ חגורות, לפני ביצוע יציקות הציפוי כורכרי • ס"מ 15/15 מ"מ חור 6 יש להניח רשת מגולוונת • יש לבצע תפרים ישירות מעל לתפרים הקיימים • ימים על גבי יריעת 7 פעמים היום למשך 3 למחרת יישום הציפוי כורכרי אך לא לפני התייבשות מלאה של החומר, יש לאשפר • בד גיאוטכני יש להגן על הציפוי כורכרי מתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך עבודות הבנייה. יש למנוע מעבר אנשים/ • כלים מעל היציקה עד לקבלת חוזק נאות ס"מ 10 ציפוי כורכרי ליציקות, רצפות, שבילים בעובי מעל ס"מ על גבי שכבת בטון קיים 6 בעובי של 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=