רדימיקס - ציפוי כורכרי

כל המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו המלצה או הנחייה ו/או חוות דעת. ההסתמכות על המידע לרבות תוכנו נעשית על פי שיקול הדעת הבלעדי של הלקוח ועל הלקוח לעשות את בדיקותיו ולקבל את הייעוץ המקצועי המתאים בכל הקשור לבחירת המוצר, אופן השימוש ואופן יישומו באתר. הלקוח יהא מנוע מלטעון כי הסתמך על תוכן המידע במסמך זה. למען הסר ספק, אין החברה אחראית על אופן השימוש ו/או היישום של המוצר באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין במידע הכלול במסמך זה, בכדי להטיל על רדימיקס אחריות מכל מין וסוג שהוא. תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ , רמת-גן 155 רחוב ביאליק * 6167 | 03-7519464 . טל www.readymix.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=