רדימיקס - קטלוג WATER CONTROL

המוצרים בסדרה: WR NANO WR 25 WR 35 WR אקטיבי WR קריסטלי WR מוספים לשלוט בחדירת המים WATER CONTROL

רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה מפעלים 60 והתשתיותפועלתלפיתוחהמוצריםהנכוניםשיענו לדרישותיכם. לרדימיקס יותרמלאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. בקטלוג זה תמצאו סדרת מוצרים בעלי אטימות משופרת ולכן מתאימים לאלמנטים הבאים במגע עם מים. דירוג התערובות בשילוב מוספים מיוחדים, יוצרים תערובת צפופה במיוחד בעלת קיים משופר ועמידות גבוהה יותר לחדירות מים. ניתן לשלוט ברמת החדירות בהתאם לצרכי המבנה ודרישות המתכנן. * 6167 למידע נוסף חייגו: w w w . r e a d y m i x . c o . i l 3 מתקדמים לבנייה חכמה

4 WR NANO WR 25 WR 35 WR אקטיבי WR קריסטלי WR מוספים WATER CONTROL לשלוט בחדירת המים

5 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחייה • מכוני טיהור שפכים • מרתפים • חניונים תת קרקעיים • יסודות/רפסודות • עבודות מנהור • אלמנטים תת קרקעיים נוספים בהתאם לדרישת המתכנן יתרונות המוצר • בטון המכיל תוסף קריסטלי המיועד לריפוי עצמי של הבטון לסגירת סדקים מ"מ 0.4 ברוחב עד • הגנה נוספת לברזל הזיון מפני קורוזיה המשפרת את קיים האלמנט הנוצק • מעניק אטימות משופרת לאלמנט • קיימות משופרת • הפרשת מים מינימלית (*) • כושר הידוק משופר לבטון (*) • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה (*) • מעניק גימור משופר לאלמנט (*) דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • להקפיד על חיזוק מוגבר של הטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת הסומך או השרוע של המוצר) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה (**) 1-11 שירוע במ״מ F2 - F6 SF1 - SF3 סומך במ"מ מ"מ S5-S8 גודל אגרגט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 (*) מתייחס למקרים בהם המוצר מסופק בשרוע כבסיס בעת אספקתו בשרוע 2-4 (**) המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 בהתאם לת"י WR NANO תוסף לריפוי עצמי ושיפור אטימות

6 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • גגות • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישת המתכנן יתרונות המוצר • )*( מ"מ בממוצע 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר לבטון • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה • מעניק גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • לבצע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת שירוע הבטון) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- )**( דרגת חשיפה 2-11 שירוע במ"מ F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 לבטון הנדגם משוקת הערבל 26 הההתחייבות לעומק חדירות מים בבדיקה לפי ת"י )*( כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה )**( 118 בהתאם לת"י )**( WR 25 מ"מ בממוצע 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד

7 חדירת המים לבטון רגיל עלולה להגיע מ"מ, 50 לברזל הזיון בעומק לגרום לקורוזיה ובכך לפגוע בשלמות האלמנט ובקיים המבנה. התחייבות לעמידות לחדירת מים מ"מ בממוצע. 25 עד ברזל הזיון אינו בא במגע עם המים, האלמנט שומר על שלמותו ועל קיים המבנה. בטון רגיל מ"מ 50 חדירות עד WR 25 מ"מ 25 חדירות עד

8 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • גגות יתרונות המוצר • )*( מ"מ בממוצע 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר לבטון • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה • מעניק גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • לבצע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת שירוע הבטון) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- )**( דרגת חשיפה 2-11 שירוע במ"מ F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 לבטון הנדגם משוקת הערבל 26 הההתחייבות לעומק חדירות מים בבדיקה לפי ת"י )*( כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה )**( 118 בהתאם לת"י )**( WR 35 מ"מ בממוצע 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד

9 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • גגות יתרונות המוצר • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר של הבטון • זרימה קלה של הבטון • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה • מעניק גימור משופר לאלמנט • מעניק אטימות משופרת למים באלמנט דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • לבצע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת שירוע הבטון) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י * WR אקטיבי בטון משופר אטימות, בעל יכולת זרימה ועבידות גבוהה

10 WATER CONTROL WR מוספים בטון מיוחד המותאם למוסף משפר אטימות לפי דרישת הלקוח שימושים • אלמנטים שונים הבאים במגע עם מים יתרונות המוצר • קבלת אלמנט בעל אטימות משופרת למים • קיימות משופרת דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • לבצע חיזוק מוגבר לטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך במ"מ מ"מ S5 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 118 בהתאם לת"י *

11 WATER CONTROL WR קריסטלי בטון משופר אטימות המכיל תוסף גבישי/קריסטלי שימושים • מאגרי מים • בריכות שחייה • תחנות שאיבה • מרתפים • חניונים תת קרקעיים • ביסוס • מקלטים • אלמנטים תת קרקעיים נוספים בהתאם לדרישת המתכנן יתרונות המוצר • קיימות משופרת • הפרשת מים מינימלית (*) • כושר הידוק משופר לבטון (*) • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה (*) • מעניק גימור משופר לאלמנט (*) • קבלת אלמנט בעל אטימות משופרת למים דגשים ליישום • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • להקפיד על חיזוק מוגבר של הטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת הסומך או השרוע של המוצר) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחית המתכנן תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה (**) 1-11 שירוע במ״מ F2 - F6 סומך במ"מ מ"מ S5-S8 גודל אגרגט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 (*) מתייחס למקרים בהם המוצר מסופק בשרוע כבסיס בעת אספקתו בשרוע 2-4 (**) המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 בהתאם לת"י

WATER CONTROL תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=