רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2023

, המתאימים לעומסי כביש ומיועדים להתקנה 40- רדימיקס מייצרת תאים לתפיסת מי גשם מבטון מזויין, בחוזק ב בשולי הכביש או במרכזו על פי הצורך התכנוני. סוגי קולטנים: קולטנים משולבים עם/בלי רשת ואבן צד קולטנים עמוקים (ראשיים) קולטנים רדודים רשתות ואבני שפה מיציקת ברזל תאים לתפיסת מי גשם מבטון מזוייןתאי בקרה מלבניים קולטן ראשי עמוק תא תפיסה עם אבן שפה קולטן ראשי עמוק תאי תפיסה ללא אבן שפה מערכת תאי תפיסה מודולרית רשת ניקוז וסינון, כביש תאי בקרה מלבניים לניקוז אבן שפה יוצקת 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet ןוטי וניצ 24/11/2019 1/1 רון לוק 120 ו ןיו יומ 0 ויכנצ ומ 0 , ויכנטוא ככ וצ yaniv aharon Tzahi Cohen ןו"יב וויין את 80/37/50 את 80/37/50 את 80/37/120 אתל אאא תל תלתפתל את קו לתל ת אלמעוקלמעליאאו לפלות 1 A 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 B C D E F Dept. Technical reference Created by Document type Title ןו ב רםנ צ םע 22/ שבר ןטלוק 120 ןטםה וםצק ו ןו לצע ןוק Tzahi Cohen ט רם צדיט את 80/45/120 את 80/45/50 אתא אאא ת ה תפת יאת צוטלת נוצ ה קאמו פלות 1 A 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue ןוטי וניצ 24/11/2019 רון לוק 120 ו ןיו יומ 0 ויכנצ ומ 0 , ויכנטוע ע וצ yaniv aharon Tzahi Cohen ןוסי ודין את 80/45/50 את 80/45/50 את 80/45/120 אתל אאא תל הלתפתל את קו לתל ת אל עוקל הליאאו לפלות 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet ןוטי וניצ 24/11/2019 1/1 שןר ןטלוק 120 טיה ויוק 2 היונצ לןו ק ו ווק 2 היונטוק וול לוצ ן קל yaniv aharon Tzahi Cohen טורי ודיט את 80/37/50 את 80/37/120 אתא אאא ת ת תפת י ת קו לת תיא מעוק מע יאאו פלות 59 קטלוג מוצרים ומחירים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=