רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2023

צי נ ו ר ות ציפוי אפוקסי | צינור רדי מגןמחירון צינורות בטון HDPE שרוול פנימי | צינור רדי ליינרמחירון צינורות בטון המחיר יקבע בהתייחס לסוג ועובי הציפוי עפ"י סיכום נפרד. סוגי הציפויים בהתאם לדרישת המזמין / מתכנן. קוטר דרג מק"ט משקל מחיר 40 4 דרג PM400RM4 275 לפי סיכום נפרד 5 דרג PM400RM5 50 4 דרג PM500RM4 432 5 דרג PM500RM5 60 4 דרג PM600RM4 584 5 דרג PM600RM5 80 4 דרג PM800RM4 928 5 דרג PM800RM5 100 4 דרג PM1000RM4 1328 5 דרג PM1000RM5 קוטר דרג מק"ט משקל מחיר 125 4 דרג PM1250RM4 2060 לפי סיכום נפרד 5 דרג PM1250RM5 150 4 דרג PM1500RM4 2460 5 דרג PM1500RM5 180 4 דרג PM1800RM4 3150 5 דרג PM1800RM5 200 4 דרג PM2000RM4 3428 5 דרג PM2000RM5 הערות ותוספות W-RF . צינורות המיועדים למי תהום יסומנו ב- 1 ס"מ 250 . אורך הצינור 2 51 ' . משחת החלקה - ראה עמ 3 הובלה ואביזרי הרמה > להשלמת הזמנה יש לפנות לחוצץ קוטר דרג מק"ט משקל מחיר 80 4 דרג PM800RLM4 928 לפי סיכום נפרד 5 דרג PM800RLM5 100 4 דרג PM1000RLM4 1328 5 דרג PM1000RLM5 125 4 דרג PM1250RLM4 2060 5 דרג PM1250RLM5 150 4 דרג PM1500RLM4 2460 5 דרג PM1500RLM5 רדי ליינר מובנה קוטר דרג מק"ט משקל מחיר 80 4 דרג PM800RL4 928 לפי סיכום נפרד 5 דרג PM800RL5 100 4 דרג PM1000RL4 1328 5 דרג PM1000RL5 125 4 דרג PM1250RL4 2060 5 דרג PM1250RL5 150 4 דרג PM1500RL4 2460 5 דרג PM1500RL5 רדי ליינר רדיסיל 52 קטלוג מוצרים ומחירים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=