רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2023

)2010 (מאי 27 סיווג צינורות בהתאם לתנאי הסביבה לפי תקן ת"י צינורות המיועדים להתקנה בסביבה לא אגרסיבית צינורות המיועדים להתקנה בסביבה ימית והולכת מי ים צינורותהמיועדיםלהתקנהבסביבהאגרסיביתלפי מידתהאגרסיביות 1 סוג 2 סוג 3 סוג נתונים טכניים ומפרטים לצינורות בטון צינור עם ציפוי אפוקסי או פוליאוריתן. ציפוי הצינורות מיועד להגנה על הצינור בשימוש בקרקע אגרסיבית או בקרקע הספוגה במים מלוחים/מי-ים וכן להולכת מי ביוב או מים המכילים תרכובות כימיות, גופרית, חיידקים אנאירוביים וחיידקים אחרים. חומרים אלו פוגעים בזיון ובגוף הצינור ומקצרים את אורך חייו. ציפוי חוץ נועד להגנה על הזיון ומעטפת הצינור וציפוי פנים נועד לשיפור אטימות הקו, הגדלת הספיקה והגנה על המעטפת הפנימית. הציפוי מבוצע מיקרון). 500- במפעלי רדימיקס תוך בקרה על אחידות הציפוי (עובי הציפוי לא יפחת מ (פוליאתילן HDPE - High Density Polyethylene צינור עם שרוול פנימי מסוג תיאור כללי: מ"מ) בעל תכונות צפיפות ועמידות גבוהה הניתן לריתוך. השרוול מותקן ומעוגן 3-5 בעובי לבטון תוך הליך היצור ומהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהצינור. הליינר מעניק הגנה על המעטפת הפנימית של צינור הבטון. מיועד לקווי הולכת שפכים אגרסיביים במיוחד. צינור הבטון עוטף את שרוול הליינר הפנימי ויוצר עמידות מכנית גבוהה. בתהליך היצור מתבצעות .)2010 (מאי 27 מגוון בדיקות מעבדה פנימיות לקיום תנאי התאמה לדרישות ת"י מתאים לקווי הולכת ביוב או להולכת HDPE רדי ליינר עם שרוול פנימי שימושים מומלצים: שפכים המכילים תרכובות כימיות. זרמי השפכים מכילים סולפידים (אורגניים ואנאורגניים) יוצר תנאים כימיים ליצירת CO2 בשילוב H2S המשתחרר בתוך הקו. גז H2S המייצרים גז חומצה גופרתית הגורמת לקורוזיה בצינורות הבטון. הפתרון למניעת מקרים אלו הינו דיפון צינור הבטון בשרוול ליינר שהינו חומר אינרטי העמיד בפני חומצות ושינויים פיזיקליים וכימיים, ובכך מגן על הצינור בפני דליפות וזיהום מי התהום. 1 A 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 B C D E F Dept. Technical reference Created by Approve Document type Docume Title DWG N Rev. 09/12/2019 יצוופ אאנ נ יואו ע נרול צ א אל רוציצ v1 yani Tzahi Cohen 1 A 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document s Title DWG No. Rev. Dat 09/12/2019 יצו פ םקא י מו פא םר טנצ מ םט רוציצ v1 yaniv a Tzahi Cohen 1 A 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 B C D E F Dept. Technical reference Cre Do Tit ת T A A A-A TL-IL רטוע מוצ IL פהריי ל ילר פי Δ צינור רדי מגן HDPE צינור רדי ליינר - שרוול פנימי ס"מ משפרים את הזרימה. התא 125-200 תאי בקרה אינטגרלים לקווי הולכה בקטרים של מיוצר עם ארובה מותאמת ואטם מובנה או רדיסיל תוך התאמה לאטם המתוכנן בקו ההולכה. תאים אינטגרליים צי נ ו ר ות 44 קטלוג מוצרים ומחירים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=