רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2023

קטלוג מוצרים ומחירים נקזים מחורצים אלמנטים טרומיים 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 07/01/2020 1/1 זקנ NSD32 yaniv aharon Tzahi Cohen מ"סב ודימ 400 56 54 52 Ø32 A A A-A (1:20) 56 Ø32 27 54 52 4 1 NSD32 NSD32 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 07/01/2020 1/1 זקנ NSD41 yaniv aharon Tzahi Cohen מ"סב ודימ 400 70 65 67 Ø41 A A A-A (1:20) Ø41 70 33.5 67 65 1 4 NSD41 NSD41 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical reference מ"סב ודימ 400 73 101 65 74 41 A A NSD70 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/01/2020 1/1 400/410/470 )תצל מ תילב 4 0 ת 4 ל 0 470 yaniv aharon Tzahi Cohen מצס ל )דימ 400 73 101 65 41 74 A A A-A (1:20) 73 101 74 1 65 41 84.5 34.5 NSD6RK 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 03/02/2020 1/1 הפש בבו ם י בוא זקנ yaniv aharon Tzahi Cohen מםסב ודימ 73 400 101 48 41 74 A A A-A (1:20) 73 115 101 74 4 17 48 1 41 17 14.8 NDS6ES KNDS70M 56 52 54 27 Ø32 4 70 65 67 33,5 4 Ø41 65 4 101 75 73 41 NSD70 NSD32 NSD41 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 08/01/2020 1/1 400/410/470 )תצל מ תילב 4 0 ת 4 ל 0 470 yaniv aharon Tzahi Cohen מצס ל )דימ 400 73 101 65 41 74 A A A-A (1:20) 73 101 74 1 65 41 84.5 34.5 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue 03/02/2020 הפש בבו ם י בוא זקנ yaniv aharon Tzahi Cohen מםסב ודימ 73 400 101 48 41 74 A A A-A (1:20) 73 115 101 74 4 17 48 1 41 17 14.8 1 A 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 B C D E F Dept. Technical reference Crea Doc Title זקנ Tz 308 73 101 65 Ø41 74 41 A A B B B-B (1:20) 101 65 4 74 41 41 73 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical refer 308 73 101 65 Ø41 74 41 A A B B B-B (1:20) 101 65 4 74 41 41 73 104 77 172 8 Ø41 Ø41 400 400 אטם RD600 161

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=