רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2023

קטלוג מוצרים ומחירים תאי תקשורת וגומחות תאי תקשורתתאי תקשורת וגומחות 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 03/10/2019 1/1 A11 םג את yaniv aharon Tzahi Cohen מ" בם ודימ 340 240 212 2420 256 A11 םגד את A11 םגד את םי פםדודית 210X310X200 התדר וע A11 תא דגם ס"מ 200X310X210 במידות פנים עם רצפה 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical reference מ" בם ודימ 134 264 215 15 20 250 A401 םגד את A401 םגד את םי פםדודית 110X240X200 התדר וע A401 תא דגם ס"מ 200X240X110 במידות פנים עם רצפה 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 29/09/2019 1/1 A3 םג את yaniv aharon Tzahi Cohen מ" בם ודימ 324 174 215 15 250 20 A3 םגד את A3 םגד את םי פםדודית 150X300X200 התדר וע A3 תא דגם ס"מ 200X300X150 במידות פנים עם רצפה 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 29/09/2019 1/1 A5 םג את yaniv aharon Tzahi Cohen מ" בם ודימ 237 192 215 15 20 250 A5 םגד את A5 םגד את םי פםדודית 168X213X200 התדר וע A5 תא דגם ס"מ 200X213X168 במידות פנים עם רצפה 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 29/09/2019 1/1 A2 םג רצוק את yaniv aharon Tzahi Cohen " צם ודי 167 115 150 185 15 20 A2 םגד את רצוקמ A2 םגד את רצוקמ רי וםדודית 91X143X150 פפגדמקול מקוצר A2 תא דגם ס"מ 91X143X 80 במידות פנים ללא רצפה 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 27/09/2019 1/1 A1 רצ קמ את yaniv aharon Tzahi Cohen ק"ס ר ודיק 151 81 150 A1 םגד את A1 םגד את םי פםדודית 57X127X150 םצפקמ םצפקמ פפגדמקול מקוצר A1 תא דגם ס"מ 57X127X150 במידות פנים ללא רצפה 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B C D E F Dept. Technical refe בא ודימ 85 85 95 P םגד את p םגד את םי פםדודית 61X61X83 פפגד אולד דפתד אול P תא ס"מ 83X61X61 במידות פנים עם רצפה/ללא רצפה 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 02/10/2019 1/1 A25 םג את yaniv aharon Tzahi Cohen מ" בם ודימ 224 144 215 15 20 A25 םגד את A25 םגד את םי פםדודית 120X200X200 התדר וע 250 A25 תא דגם ס"מ 200X200X120 במידות פנים עם רצפה חלקים 4 מכסה יצקת חלקים 3 מכסה פיברגלס P מכסה יצקת לתא 126

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=