רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2022

צ י נ ו ר ות 1 סוג | - אטם על הזכר רדיסילצינור מחירון צינורות בטון מחיר הצינור כולל אטם רדיסל | האטם מורכב על הזכר דרג מק”ט משקל למ”א ₪ מחיר למ״א 1 דרג PR400D1 275 243 2 דרג PR400D2 245 3 דרג PR400D3 247 4 דרג PR400D4 250 5 דרג PR400D5 253 דרג מק”ט משקל למ”א ₪ מחיר למ״א 1 דרג PR500D1 432 356 2 דרג PR500D2 358 3 דרג PR500D3 362 4 דרג PR500D4 365 5 דרג PR500D5 367 דרג מק”ט משקל למ”א ₪ מחיר למ״א 1 דרג PR600D1 584 487 2 דרג PR600D2 490 3 דרג PR600D3 492 4 דרג PR600D4 494 5 דרג PR600D5 496 דרג מק”ט משקל למ”א ₪ מחיר למ״א 1 דרג PR800D1 928 811 2 דרג PR800D2 814 3 דרג PR800D3 816 4 דרג PR800D4 820 5 דרג PR800D5 823 דרג מק”ט משקל למ”א ₪ מחיר למ״א 1 דרג PR1000D1 1328 1,155 2 דרג PR1000D2 1,155 3 דרג PR1000D3 1,161 4 דרג PR1000D4 1,171 5 דרג PR1000D5 1,225 קוטר: ס״מ 40 קוטר: ס״מ 50 קוטר: ס״מ 60 קוטר: ס״מ 80 קוטר: ס״מ 100 הובלה ואביזרי הרמה > להשלמת הזמנה יש לפנות לחוצץ 48 קטלוג מוצרים ומחירים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=