רדימיקס - מוצרי בטון - קטלוג מחירים 2022

קטלוג מוצרים ומחירים 10 לחברת רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ מערכת ניהול איכות מעולה המאושרת על ידי מכון התקנים הישראלי ISO9001:2015 לפי 08-8548892 לברור פרטים נוספים לגבי תוי תקן והתקנים נא לפנות למחלקת ההנדסה בטל: מתוך פרסומי מכון התקנים הישראלי: "תו תקן" – הוא סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר ממכון התקנים הישראלי, ההיתר ניתן לאחר שהמכון וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים המתייחסים אליו ויצורו נמצא בפיקוח מכון התקנים. לתשומת לב ! לקווי ביוב – ניקוז אטמים מצינורות בטון . לא קיים תקן ישראלי לבדיקת אטימות של קווי ניקוז/ביוב מבטון המונחים באתר. 1 מתייחס לבדיקתאטימותשל צינורותבטון במכשירי הבדיקה במפעל המייצר בפיקוח ובקרהשל מכון התקנים ולא לבדיקת 27 תקן ישראלי האטימות של הקו המונח באתר. . לבדיקת אטימות של קווים מונחים, קיימים קריטריונים לכמות הדליפה המותרת כפונקציה 2 של קוטר הצינור, אורך הקו ומשך הבדיקה. התקן הרלוונטי 27 ת״י 27 ת״י 1 חלק 658 ת״י 2 חלק 658 ת״י 489 ת״י 489 ת״י 1 חלק 489 ת״י 2.2 חלק 489 ת"י 2 חלק 1923 ת״י מוצרים הכלולים בהיתר צינורות רגילים המיועדים להולכת נוזלים בחתך חלקי בכוח כבידה והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי תנאי סביבה: ג', כינוי עומס מעיכה 3 ב', סוג 3 א', סוג 3 ב', סוג 2 א', סוג 2 , סוג 1 סוג ,1000 ,800 ,600 ,500 ,400 לקטרים: 5 ,4 ,3 ,2 ,1 לסדק והרס: דרג מ"מ 2000 ,1800 ,1500 ,1250 צינורות רגילים המיועדים להולכת נוזלים בחתך חלקי בכוח כבידה א', 2 ,1 והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי תנאי סביבה: סוג מ"מ 1250 ,1000 ,800 ,600 ,500 ,400 ג'. לקטרים: 3 ב', 3 א', 3 ב', 2 חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה קטרים: חוליות גליליות 1250 ,1000 ,800 ,600 ,500 ,400 מבטון לא מזויין. דגמים: 1250 ,1000 חוליות קוניות מבטון לא מזויין קטרים: דגמים: מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכת מים, ביוב, ניקוז ותיעול. דגמים: מכסים מיציקת ברזל משולב עם בטון. 600 ,500 ,400 ,300 קטרים: A50, B125, C250 מינים: מכסים ומכסים טרומיים לתאי בקרה : מערכת מים, ביוב, ניקוז ותיעול. דגמים: מכסים מיצקת ברזל משולב עם בטון 600 ,500 ,400 קטרים: D 400 מינים מכסים ותקרות טרומיות לתאי בקרה: מערכת מים, ביוב, ניקוז ותיעול דגם: בינוני וכבד מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי – ייצור מוצרים היתר מספר (תו תקן) 13754 13755 13752 19957 15432 38539 19955 109934 62972 81536 תוי תקן ומערכת ניהול איכות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=