רדימיקס - קטלוג מיכלים מוטמעים

דגם ספיר הינו מיכל אגירה תת-קרקעי משופר, הממזג מספר יתרונות ברורים. המיכל מתוכנן ומעוצב להצבה במדרכות ואזורים מוגבלי מקום, ומשתלב בכל סביבת נוף. המיכל מאובזר במכסה זריקה בטיחותי, המתוכנן לנגישות נוחה למשתמש. מיכלים מוטמנים מנגנון הרמה ופריקה מערכת פינוי מיכל האצירה מאפשרת תפעול מהיר ופשוט, הדורשת  עובד אחד בלבד לריקון האשפה. עמדת זריקה מגירה קונית מנירוסטה עם רגלית, מדף בטיחות ומנגנון סגירה שקטה.  .EN13071 בעל תקן אירופאי  ליטר. 150 פיר זריקת אשפה בטיחותי בנפח  מ'. 1.335 ס"מ, גובה 88/88 פיר שירות מגולוון במידות חוץ  ייעוד מוצרי נייר. | בקבוקים | אשפה ביתית  משטח דריכה המשטח מיוצר מפח מרוג מגולוון למניעת החלקה, בגובה שפת המדרכה.  משטח בטיחות מנגנון אבטחה מכני שסוגר את הבור בזמן הפינוי למניעת נפילה ועולה  ק"ג. 200 באמצעות מערכת משקולות, עמידה בעומס עד מיכל אצירה מיוצר ממתכת מגולוונת העמידה בפני קורוזיה.  ליטר. 250 מיכל אגירת נוזלי אשפה בנפח  המיכל אטום לדליפת ריחות וחלחול נוזלים מזהמים למי התהום.  מנגנון מכני לריקון האשפה.  מיכל טרומי מבטון מזוין .2 חלק 1923 המיכל מיוצר על פי תקן ישראלי  מבנה הבטון נבנה על פי חישובים סטטיים לעמידה בלחצים תת-קרקעיים.  שנה. 50 אורך חיי המוצר למעלה מ-  .4 ד"ח 118 על פי תקן ישראלי 40 סוג הבטון ב-  אטימות גבוהה לשמירה על מי התהום.  עמידות בכל תנאי הטמפרטורה.  עמידות בפני ונדליזם ושריפה.  עמידות בפני חומצות ונוזלי אשפה מזיקים.  GTS דגם ספיר 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=