רדימיקס - קטלוג מיכלים מוטמעים

1 1 1 1 הערות ס״מ מגובה פיתוח). 210 ס״מ (יש למלא 20 ס״מ כולל המצע המהודק 230 עומק החפירה מפני הקרקע יהיה  ס״מ מגובה פיתוח). 75 (לאחר הטמנה יש לוודא שפח הבטון בולט ס״מ. 110 גובה פתח זריקת האשפה מפני הקרקע לא יעלה על  ס"מ. 250X250 מידות של חפירת בור הן  לכיוון חוץ כך שלא תתאפשר היקוות נוזלים ומשקעים 2% עם החזרת המילוי יש לוודא שיפוע של לפחות  מסביב למעטפת הבטון. בסיום ההתקנה, נדרש לאטום את חורי פיני ההרמה בבטון.  הנחיות הכנת בור לפחים טמוני קרקע קרקעית הבור חייבת להיות ישרה, מפולסת ס"מ. 250 ס"מ ובעומק 255X255 הבור צריך להיות במידות  ובעומק מדוייק. ס"מ בדיוק מגובה 250 בעומק ס"מ. יש לפלס את תחתית הבור בבטון או בחול 252 גובה אלמנט הבטון הוא  אפס של פני הקרקע.. ס"מ מעל גובה אפס של הפיתוח. 2 המטרה היא שלא יכנסו מי גשם לתוך תאי הבטון. לכן הבטון צריך להיות כ-  אחרי התקנת הטמונים יש ליצור שיפועים עם הפיתוח מסביב לטמון כדי שהמים יזרמו החוצה. או לחלופין גובה אפס עליון של הפיתוח, יש למדוד עומק הבור לפי בשיפועאם הסביבה אינה מישורית, אלא  בכל צד של הטמון שממנו יכולים להיכנס מים לתא הבטון.לעשות תעלת ניקוז או בחול, ולהתחבר לפיתוח CLSM אחרי הנחת אלמנט הבטון יש למלא את הרווח בין הקרקע לאלמנט בבטון  בשיפועים שיגרמו למים לזרום החוצה, לכל ארבעת הצדדים. - יש לקבלנים שרוצים להתקין את אלמנט הבטון בתחילת הבנייה ואת הטמונים רק לקראת סיום הפיתוח  . יש להשאיר אחרי הנחת המצעים ולפני הנחת האבנים המשתלבותלתאם עימנו את אספקת הטמונים ס"מ מכל צד של הטמון ללא אבנים משתלבות, כדי שיהיה אפשר ליצור שיפועים בהתאם לגובה 100 לפחות הסופי של התקנת הטמון. 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=