רדימיקס - קטלוג גומחות

קטלוג גומחות

קבוצת רדימיקס הינה הקבוצה המובילה בתחום ייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה. המוניטין של הקבוצה נבנה על הצטיינותה המתמדת, לאורך עשרות שנות קיומה, בתחום אספקת פתרונות בנייה המבוססים על מוצרים ושירותים המייצגים רמה גבוהה ועקבית של איכות, מצוינות ומהימנות. רדימיקס מוצרי בטון מייצרת מוצרי בטון טרומיים ומוצרי פיתוח ונוף, ופועלת במספר תחומים בהם מערכות חשמל ותקשורת הכוללות גומחות. יצור הגומחות מתבצע בכפוף לנוהלי מחלקת הבטחת איכות המנהלת בקרה רציפה על חומרי הגלם, תהליכי היצור, שינוע ואחסנה. החברה הינה המובילה בפיתוח ויצור גומחות וחצרות משק. הדגמים המיוצרים מאופיינים בתכנון נקי ובמגוון רחב של ארונות חלוקה, הנותנים פיתרון מושלם למתכננים ולאדריכלי הנוף לעיצוב ויצירת הרמוניה סביבתית. החברה בשילוב עם אדריכלי נוף ומתכנני חשמל ותקשורת עוסקת בהתמדה בפיתוח גומחות וחצרות משק מכל הסוגים למתן פתרונות מותאמים לצביון הסביבתי, כאשר הקו המנחה הינו יצירת חזית אסטטית לשכונות ברחבי הארץ. הגומחות מיוצרות בתבנית קונית, מידות הרוחב מתייחסות לדופן החיצונית בלבד. 2

60 רוחב: | 38 עומק: | 210 גובה: "00 ייעוד: בזק/הוט/חשמל למונה בודד " PI6038TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  64 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: "00 ייעוד: בזק/הוט/חשמל למונה בודד " PI6440T מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות בודדות לחשמל, תקשורת ומים 3 קטלוג גומחות

80 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: מונים 2 ייעוד: בזק/הוט/חשמל ל- PI80210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  80 רוחב: | 55 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט/חשמל. מתאים למונים חברת החשמל PI8055210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  100 רוחב: | 30 עומק: | 210 גובה: 40 * אופציה לעומק ייעוד: מונה מים PI100302 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  100 רוחב: | 50 עומק: | 210 גובה: בלונים גדולים 2 ייעוד: הוט/גז PI10050 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  4

130 רוחב: | 38 עומק: | 210 גובה: ייעוד: רשת חשמל PI130TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  167 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: מורחבת 2 ייעוד: רשת חשמל PI167210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  140 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: רשת חשמל, מתאים למרכזיה PI1440TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  140 רוחב: | 55 עומק: | 235 גובה: ייעוד: רשת חשמל PIG14235 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  גומחות בודדות לחשמל, תקשורת ומים 5 קטלוג גומחות

167 רוחב: | 55 עומק: | 210 גובה: מורחבת 2 ייעוד: רשת חשמל PI16755TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  255 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: מרכזיית תקשורת/רשת חשמל PI255210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  190 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: מרכזיית תקשורת/רשת חשמל PI190210TR מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  224 רוחב: | 38 עומק: | 210 גובה: ייעוד: רשת חשמל/מונים PI224TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה  רגל  6

60/60 : רוחב | 38 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט PI66TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת/חשמל - מפלסים גב אל גב PI180 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל - 80/60 או 60/80 : רוחב | 38 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת/חשמל, מונים PI68TFR / L מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  62/82 : רוחב | 55 עומק: | 190 או 150 גובה: ייעוד: תקשורת/חשמל, מונים PIG68150 / 190 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות כפולות לחשמל ולתקשורת 7 קטלוג גומחות

80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת, חשמל PI80X2210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  167/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת, רשת חשמל PI16780L / R מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  100/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: הוט, חשמל, מונים PI1008040TR מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  150/60 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת, רשת חשמל PI15060TFL / R מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  8

תאי תקשורת וגומחות 60/80/60 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט/חשמל מונים PI868TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה  רגל  80/80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט/חשמל מונים PI80X3210 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות משולשות לחשמל ולתקשורת 9 קטלוג גומחות

60/60/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט/חשמל מונים 90° - דגם עומר PI90 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל - 80/80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק/הוט/חשמל מונים - דגם עומר מורחב PI270 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל - 60/80/60/80 : רוחב | 40 עומק: | 210 גובה: מגרשים 2 ייעוד: תקשורת/חשמל ל- - דגם אמנה PI68X2TL מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל - 10

תאי תקשורת וגומחות 60 רוחב: | 40 עומק: | 220 גובה: ייעוד: גומחה לארון מעוצב PI60HTF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  88 רוחב: | 50 עומק: | 310 גובה: אמפר 910X3 ״2 ייעוד: גודל ״ PI88HTF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  82 רוחב: | 40 עומק: | 220 גובה: אמפר 630 ״0 ייעוד: גודל ״ PI82HTF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  134 רוחב: | 40 עומק: | 220 גובה: אמפר 630 ״2 ייעוד: גודל ״ PI134HTF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות חברת החשמל 11 קטלוג גומחות

157 רוחב: | 54 עומק: | 233 גובה: אמפר 1000 ייעוד: מורחב PI157HTF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  238 רוחב: | 60 עומק: | 268 גובה: - דגם לשם PI235601 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות נתיבי ישראל (מע״צ) 12

80/80/60/80 : רוחב | 40 עומק: | 160/210/210/160 : גובה ייעוד: מים, בזק/טל״כ, חשמל, מים PITR מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  60/80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210/210/160 : גובה ייעוד: מים, בזק/טל״כ, חשמל PITL1 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  80/60/80/80 : רוחב | 40 עומק: | 160/210/210/160 : גובה ייעוד: מים, בזק/טל״כ, חשמל, מים PITL מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  80/60/80 : רוחב | 40 עומק: | 210/210/160 : גובה ייעוד: מים, בזק/טל״כ, חשמל PITR1 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות למגזר הכפרי 13 קטלוג גומחות

80/80/60 : רוחב | 40 עומק: | 160/210/210 : גובה ייעוד: בזק/טל״כ, חשמל, מים PITR2 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  80/80 : רוחב | 40 עומק: | 160/210 : גובה ייעוד: מים, חשמל PITL3 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  80/60/80 : רוחב | 40 עומק: | 160/210/210 : גובה ייעוד: חשמל, בזק/טל״כ, מים PITL2 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  80/80 : רוחב | 40 עומק: | 210/160 : גובה ייעוד: מים, חשמל PITR3 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  14

80/60 : רוחב | 40 עומק: | 160/210 : גובה ייעוד: חשמל, בזק, הוט, מים PITR4 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  60/80 : רוחב | 40 עומק: | 210/160 : גובה ייעוד: חשמל, מים PITL4 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת  אופציה לגובה שונה - רגל  גומחות למגזר הכפרי 15 קטלוג גומחות

גומחות אשפה 95 רוחב: | 55 עומק: | 235 גובה: 120L ייעוד: עגלת אשפה - דגם להבות PIG95235 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  145 רוחב: | 74 עומק: | 220 גובה: 240L ייעוד: עגלת אשפה PIG14575 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 55 רוחב: | 125 עומק: | 120 גובה: 120L ייעוד: עגלת אשפה PIG115513 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 110 רוחב: | 60 עומק: | 120 או 100 גובה: 120L עגלות אשפה 2 ייעוד: PIG110601 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 16

150 או 75 רוחב: | 95 עומק: | 220 גובה: ייעוד: גומחות אשפה PIG15075 / 95 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - גומחות אשפה 17 קטלוג גומחות

160 רוחב: | 100 עומק: | 150 גובה: ייעוד: אשפה, מים PIG200140 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 120/75 : רוחב | 50/90 : עומק | 250 גובה: ייעוד: אשפה, תקשורת, מים PI1417R / L מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 150 רוחב: | 150 עומק: | 150 גובה: ייעוד: אשפה, תקשורת PIG1515 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 105/200 : רוחב | 95/40 : עומק | 150/170 : גובה 360L עגלות 2 ייעוד: תקשורת, אשפה ל- PIG170200 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 26/01/2020 1/1 200/95/95X170X150 תרצרח ות ר ארצ ר גו- ש חתורצח yaniv aharon Tzahi Cohen "סרח ודי 170 50 95 10 220 150 105 10 10 155 200 220 10 10 40 . 105 גומחות לחצרות משק 18

80 רוחב: | 80/30 : עומק | 210 גובה: 120L ייעוד: מים / אשפה עגלה PIG3080210 מק״ט - 145/140 : רוחב | 75/40 : עומק | 210 גובה: עגלות 4 ייעוד: חשמל/תקשורת אשפה - דגם להבים א׳ PIG14574X3 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 95/65/80 : רוחב | 60 עומק: | 210 גובה: מים וגז 240L ייעוד: אשפה עגלה - דגם נווה זוהר PI806595 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - גומחות לחצרות משק 19 קטלוג גומחות

212 רוחב: | 210 עומק: | 200 גובה: ייעוד: חשמל, תקשורת, מים ואשפה - דגם אופקים - מגרש בודד PI210212 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 260 רוחב: | 215 עומק: | 200 גובה: ייעוד: חשמל, תקשורת, מים ואשפה כפול - דגם אופקים - מגרש כפול PI260215 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 1 A 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 B C D E F Dept. Technical reference Created by Document type Title 24/01/2020 210/212/200 דדו קש רחח Tzahi Cohen "חר די 200 212 210 180 15 15 70 80 50 50 100 15 130 30 30 55 40 15 15 70 18 1 A 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D E F A B C D E F Dept. Technical reference Created by Approved by Document type Document status Title DWG No. Rev. Date of issue Sheet 24/01/2020 1/1 260/215/200 לופ קש רצח yaniv aharon Tzahi Cohen "סצ ודי 260 200 215 80 80 80 70 80 133 55 40 40 18 103 40 230 15 15 15 15 15 20

דגם אמירה - מגרש בודד דגם אמירה - מגרש כפול 170 רוחב: | 120 עומק: | 220 גובה: ייעוד: אשפה בודד PIG120170L/R מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 170 רוחב: | 120 עומק: | 220 גובה: ייעוד: אשפה כפול PIG90170 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 125/85 : רוחב | 40/65 : עומק | 210/220 : גובה ייעוד: מים, גז, הוט, בזק PI85125 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - 125/85 : רוחב | 40/65 : עומק | 210/220 : גובה ייעוד: מים, גז, הוט, בזק | ' יח 2 כמות: PI85125 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - גומחות לחצרות משק 21 קטלוג גומחות

100 רוחב: | 30 עומק: | 220 גובה: ייעוד: מונה מים PI100302 מק״ט - 64 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: תקשורת PI6440T מק״ט - 64 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: חשמל מונים PI6440 מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  145 רוחב: | 75 עומק: | 210 גובה: ייעוד: אשפה כפול, מים PIG14575 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  - מגרש בודד 1 דגם להבים 22

100 רוחב: | 30 עומק: | 210 גובה: ייעוד: מונה מים | ' יח 2 כמות: PI100302 מק״ט - 140 רוחב: | 40 עומק: | 210 גובה: ייעוד: בזק, הוט, חשמל למונה בודד PI1440TF מק״ט - תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  תקרה  אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל  145/140 : רוחב | 40/75 : עומק | 210 גובה: עגלות 4 ייעוד: חשמל, תקשורת, אשפה PIG14574X3 מק״ט - תקרה - אפשרות לדלת - אופציה לגובה שונה - רגל - - מגרש כפול 2 דגם להבים גומחות לחצרות משק 23 קטלוג גומחות

XPIDB60 מק״ט - VI-0 דגם - XPIDT60 מק״ט - VI-0 דגם - XPIDT80 מק״ט - VI-1 דגם - דלת פוליאסטר פתרון מושלם לחזית אחידה ואסטטית XPIDB80 מק״ט - VI-1 דגם - XPIDW80 מק״ט - VI-1 דגם - 24

25 קטלוג גומחות

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע״מ www.readymix.co.il | 08-8548890 פקס. | 08-8548888 טל. | 7710502 אשדוד 707 ת.ד. | א.ת. עד הלום

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=