רדימיקס - פתרונות מיגון לשעת חירום

פתרונות מיגון לשעת חירום רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע״מ

2 4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גלמגן 6-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיניגן 8-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רומגן 10-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מידמגן 12-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רדימגן 14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיגונית 16-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביגמגן 18-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נגבמגן 20-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - מרחב מוגן מוסדי למבנה ציבור 10 ממ״מ 22-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - מרחב מוגן למוסדות חינוך 12 ממ״מ 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מנהרות מיגון 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קוביות מודולריות 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קירות מגן תוכן עניינים

3 חברת רדימיקס מציעה מגוון מוצרי מיגון טרומיים לבתי מגורים צמודי קרקע, מבני תעשייה, שטחים חקלאים, מוסדות ציבור וחינוך, ולשטחים פתוחים באזורי סיכון. אנו ברדימיקס, בסיועה של מחלקת הנדסה ופיתוח, בליווי יועצי מיגון בעלי ניסיון, ופעילות ענפה עם משרד הביטחון ופיקוד העורף שקדנו על פתרונות מיגון. - ״ייצור אלמנטים ומערכת 2 חלק 1923 כל מוצרי המיגון הטרומים מיוצרים לפי ת״י לניהול איכות. ISO 9001 :2015 מבטון טרום״ ועל פי תקן .2 חלק 4422 דלתות וחלונות ההדף מיוצרים לפי דרישות ת״י נציגנו יגיע אליכם לייעוץ והתאמת המבנה לצרכיכם, כמו גם בדיקת נגישות למוביל, ובמידת הצורך נציע פתרונות מינוף כנדרש. יתרונות: • העמדה מיידית קלה ופשוטה • עמידות בפני פגיעות קרובות • ניתן לחבר לבתים צמודי קרקע קיימים • נגיש לילדים • ניתן לשימוש כמשרד, חדר ילדים, חדר משחקים וכדומה בחיי היום-יום • ניתן לשימוש בתעשייה ובעמדות ייצור במפעלים • עלויות נמוכות • המיגונית ניתנת לניוד עפ״י הצורך • ייצור מהיר תחת פיקוח ובקרת איכות

4 גלמגן מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H300 240 קוטר ס״מ H260 200 קוטר מ״ר 3.142 ס״מ 20-25 ס״מ 30 ס״מ 10 טון 14.8 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח 2 נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת על פי יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 200 : מק"ט

5 גלמגן * התמונות להמחשה בלבד

6 מינימגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H245 184/144 ס״מ קונית) 5± ס״מ ( 140/100 ס״מ H200 מ״ר 1.3 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 9 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 140100 : מק"ט

7 מינימגן * התמונות להמחשה בלבד

8 רומגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת חלון אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H245 190/190 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 150/150 ס״מ H200 מ״ר 2.02-2.25 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 10.8 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64171 ׳ , היתר מס 2 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 1515 : מק"ט

9 רומגן * התמונות להמחשה בלבד 245

10 מידמגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת חלון אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H245 190/220 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 150/180 ס״מ H200 מ״ר 2.45 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 11.5 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64171 ׳ , היתר מס 2 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 1518 : מק"ט

11 מידמגן * התמונות להמחשה בלבד 245

12 רדימגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת חלון אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H245 250/250 ס״מ קונית) 6± ס״מ ( 210/210 ס״מ H200 מ״ר 4.2 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 16.3 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64171 ׳ , היתר מס 2 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום. 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 210210 : מק"ט

13 רדימגן * התמונות להמחשה בלבד 245

14 מיגונית מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת חלון אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H245 340/240 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 310/210 ס״מ H200 מ״ר 6.20 ס״מ 15-18 ס״מ 30 ס״מ 15 טון 17 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64171 ׳ , היתר מס 2 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 210310 : מק"ט

15 מיגונית * התמונות להמחשה בלבד 245

16 ביגמגן מידות חוץ מידות פנים גובה פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור דלת חלון אוורור חשמל תקשורת מבנה אביזרים ס״מ H240 300/340 ס״מ קונית) 8± ס״מ ( 260/300 ס״מ H200 מ״ר 7.4 ס״מ 20 ס״מ 30 ס״מ 10 טון 21 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן 64171 ' היתר מס 2 חלק 4422 דלת הדף למקלט המיוצרת על פי תקן ישראלי 64171 ׳ , היתר מס 2 , חלק 4422 חלון למקלט המיוצר על פי תקן ישראלי 8״ צינור אוורור לקיר חיצוני מנורה תלויה ומתג הדלקה. הארקה 220V שקע כוח נקודת טלוויזיה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מתוכנן ומיוצר לרמת מיגון המומלצת עפ״י יועץ מיגון אינג׳ ראובן איתן ועפ״י הפרמטרים המיגוניים כנגד פגיעה קרובה של טילים (ראה אישור) באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע תשתיות, פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 260300200 : מק"ט

17 ביגמגן * התמונות להמחשה בלבד

18 נגבמגן מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי קירות עובי תקרה עובי רצפה משקל בטון גימור חשמל מבנה אביזרים ס״מ H250 460/220 ס״מ H200 260/160 מ״ר 4.16 ס״מ 30 ס״מ 30 ס״מ 20 טון 31 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B40 המבנה מיוצר מבטון מסוג קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן מנורה סולארית חיצונית בכניסה למבנה תקנים תכנון מבנה הובלה ושירותי מנוף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום 2 חלק 1923 המבנה מיוצר עפ״י ת״י ISO 9001:2015 אלמנטי המיגון מיוצרים עפ״י דרישות תקן ניהול איכות המבנה מאושר ע״י פקע״ר (פיקוד העורף) המבנה עם רמפת נגישות בכניסה לנכים באחריות המזמין לדאוג לדרכי גישה למוביל כבד באחריות המזמין לבצע פילוס וייצוב השטח אפשרות מינוף בהתאמה לתנאי הנגישות ומיקום הצבת האלמנט MIG 260160 : מק"ט

19 נגבמגן * התמונות להמחשה בלבד תעודה וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ א.ת עד הלום , אשדוד , ישראל ‘ נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן: ISO 9001:2015 ת"י האישור תקף ל: ייצור ומכירה של צינורות מבטון, חוליות טרומיות לתאי בקרה, מכסים ותקרות, אלמנטים מבטון טרום, קולטנים, תחתיות,גומחות,תאי בקרה לתקשורת, אבנים משתלבות ואבני שפה מבטון. אישור ראשוני: 04/08/1999 מועד אישור מקצועי: 19/06/2022 בתוקף עד: 19/06/2025 מס' אישור: 100697 תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה. מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו, הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה. התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה. לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר www.sii.org.il ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל ח.פ 511228470 אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה עמוד 1 מתוך 1 הולכים על בטוח מכון התקנים

20 מרחב מוגן מוסדי קדמי למבנה ציבור - 10 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור דלת חלון חלון גזים חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים שילוט פיקוד העורף אטימות חוזק תוכניות מבנה אביזרים תקנים ואישורים ס״מ (כולל המבואה) H350 580/370 ס״מ H260 350/290 מ״ר (לא כולל המבואה) 10 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 84 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו 30- המבנה מיוצר מבטון ב קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן (למוסדות בריאות) 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית דור חדש (נגרר) 100/100/40 חלון מוסדי (כנף) 100/100 חלון גזים מאלומיניום , נקודת תקשורת, מנורות פלורוסנט תלויות, מתג הדלקה 220V שקעי כח והארקה איש ומחיצה 20 מ״ר ועד 12 עד FAH 480/180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם וכולל וילון L שירותים כימיים כולל פרגוד סימון כולל שילוט פולט אור בהדבקת קומפלט לכל הממ״מ אישור פקע"ר לעמידת הממ"מ והאביזרים בהתאם לתקנים הרלוונטים ע"י מעבדה מוסמכת 4577 קבלת אישור אטימות וטיח לממ"מ לפי ת"י ) ע"י מעבדה מוסמכת 2008( 118 קבלת תעודות חוזק בטון מאושרות לפי ת"י אישור תוכניות הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMM10 מק"ט :  

21 10 ממ״מ * התמונות להמחשה בלבד  CERTIFICATE THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL has issued an IQNet recognized certificate that the organization: Readimix Concrete Products (Israel) Ltd. Ind. Zone Ad Halom, P.O.B 6850, Ashdod, Israel Has implemented and maintains a Quality Management System For the following scope: Production and sales of concrete pipes for sewers, manholes, covers, on ground and underground precast concrete elements and structures. Production of paving stones & concrete curb stones. which fulfils the requirement of the following standard: ISO 9001:2015 Issued on: 19/06/2022 Date of initial approval: 04/08/1999 Date of expiration: 19/06/2025 This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document Registration number: IL - 100697 Alex Stoichitoiu President of IQNet Avital Weinberg Director, Quality & Certification Division IQNet Partners*: AENORSpain AFNOR Certification France APCERPortugal CCCCyprus CISQItaly CQCChina CQMChina CQSCzech Republic CroCert Croatia DQS Holding GmbHGermany EAGLE Certification Group USA FCAVBrazil FONDONORMAVenezuela ICONTECColombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECOCosta Rica IRAMArgentina JQAJapan KFQKorea MIRTECGreece MSZT Hungary Nemko ASNorway NSAI Ireland NYCE-SIGEMéxico PCBCPoland Quality Austria Austria RRRussia SII Israel SIQSlovenia SIRIM QAS International Malaysia SQSSwitzerland SRACRomania TEST St Petersburg Russia TSETurkey YUQSSerbia * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com www.sii.org.il

22 מרחב מוגן מוסדי עורפי למוסדות חינוך - 12 ממ״מ מידות חוץ מידות פנים שטח פנימי עובי רצפה עובי קירות עובי תקרה משקל בטון גימור דלת חלון חלון גזים חשמל ותקשורת מסנן אב״כ מוסדי שירותים כימיים מיכל מים שילוט פיקוד העורף אטימות חוזק תוכניות מבנה אביזרים תקנים ואישורים ס״מ (כולל המבואה) H350 590/420 ס״מ H260 355/340 מ״ר (לא כולל המבואה) 12 ס״מ 20 ס״מ 40 ס״מ 40 טון 92 כמבנה יביל ורתום בכל חלקיו B30 המבנה מיוצר מבטון קירות חוץ ופנים - צבע טמבור לבן ס״מ 25 (למוסדות בריאות) עובד 100/210 דלת הדף רסיסים מוסדית ס״מ 24 (דור חדש נגרר) עובי 100/100/40 חלון מוסדי (כנף) 100/100 חלון גזים מאלומיניום , נקודת תקשורת, מנורות פלורוסנט תלויות, מתג הדלקה 220V שקעי כח והארקה איש 20 מ״ר ועד 12 עד FAH 480/180 מערכת סינון אב״כ מוסדי מדגם וכולל וילון L שירותים כימיים כולל פרגוד ס״מ 40 מעמד מתכתי בגובה + ליטר כולל ברז 100 מיכל מים עד סימון כולל שילוט פולט אור לכל הממ״מ אישור פקע"ר לעמידת הממ"מ והאביזרים בהתאם לתקנים הרלוונטים ע"י מעבדה מוסמכת 4577 קבלת אישור אטימות וטיח לממ"מ לפי ת"י ) ע"י מעבדה מוסמכת 2008( 118 קבלת תעודות חוזק בטון מאושרות לפי ת"י אישור תוכניות הממ"מ ע"י מהנדס מטעם פקע"ר MIG MMM12 מק"ט :  

23 12 ממ״מ  CERTIFICATE THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL has issued an IQNet recognized certificate that the organization: Readimix Concrete Products (Israel) Ltd. Ind. Zone Ad Halom, P.O.B 6850, Ashdod, Israel Has implemented and maintains a Quality Management System For the following scope: Production and sales of concrete pipes for sewers, manholes, covers, on ground and underground precast concrete elements and structures. Production of paving stones & concrete curb stones. which fulfils the requirement of the following standard: ISO 9001:2015 Issued on: 19/06/2022 Date of initial approval: 04/08/1999 Date of expiration: 19/06/2025 This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document Registration number: IL - 100697 Alex Stoichitoiu President of IQNet Avital Weinberg Director, Quality & Certification Division IQNet Partners*: AENORSpain AFNOR Certification France APCERPortugal CCCCyprus CISQItaly CQCChina CQMChina CQSCzech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbHGermany EAGLE Certification Group USA FCAVBrazil FONDONORMAVenezuela ICONTECColombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECOCosta Rica IRAMArgentina JQAJapan KFQKorea MIRTECGreece MSZT Hungary Nemko ASNorway NSAI Ireland NYCE-SIGEMéxico PCBCPoland Quality Austria Austria RRRussia SII Israel SIQSlovenia SIRIM QAS International Malaysia SQSSwitzerland SRACRomania TEST St Petersburg Russia TSETurkey YUQSSerbia * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com www.sii.org.il

24 ס״מ 400 מנהרה מלבנית אורך ס״מ 200 מנהרה מלבנית אורך

25 קוביות מודולריות • קוביות מודולריות במידות אורך משתנות המאפשרות בניית קירות הגנה מודורלים בגבהים הרצויים • ההרכבה באמצעות שיטת שקע-תקע והנחת הקוביות אחת על גבי השנייה בשיטת שתי וערב, מקנה לקיר מ׳ 10 חוזק ויציבות מירבית כך שניתן לבנות קירות בגבהים של עד • ההרכבה קלה ופשוטה ומהירה באמצעות מנוף

26 הערה: קיימים מגוון אלמנטים נוספים במידות משתנות

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע״מ 7710502 אשדוד 707 . אזור תעשיה עד הלום, ת.ד www.readymix.co.il | 08-8548890 . , פקס 08-8548888 . טל pinhas.elbaz@cemex.com | 050-8341582 : מנהל תחום - פנחס אלבז

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=