רדימיקס - ציפוי כורכרי

כל המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו המלצה או הנחייה ו/או חוות דעת. ההסתמכותעלהמידעלרבותתוכנו נעשיתעלפישיקולהדעתהבלעדישלהלקוח ועלהלקוח לעשות את בדיקותיו ולקבל את הייעוץ המקצועי המתאים בכל הקשור לבחירת המוצר, אופן השימוש ואופן יישומו באתר. הלקוח יהא מנוע מלטעון כי הסתמך על תוכן המידע במסמך זה. למען הסר ספק, אין החברה אחראית על אופן השימוש ו/או היישום של המוצר באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין במידע הכלול במסמך זה, בכדי להטיל על רדימיקס אחריות מכל מין וסוג שהוא. תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 . טל | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=