רדימיקס - מדריך לבנייה צמודת קרקע

23 יתרונות המוצר • חיסכון ניכר בעלויות בהשוואה לחיפויים קשיחים אחרים • מחליף את מערכת הטיח והגמר באלמנט • קל ונוח ליישום בשיטות המקובלות בטיח • החומר מסופק מוכן לשימוש • חיסכון ניכר בכוח אדם • הספקי עבודה גבוהים • גימור אדריכלי • עמידות גבוהה בבלייה (קיים) • בעל חוזק הדבקות גבוה ציפוי כורכרי המוצר • אדריכלות ייחודית בחומרים טבעיים כחומר חיפוי • עמידות החומר בקיים ארוך האתגר טבעי - עדין אדום טבעי - גס צהוב אפור חום 421 אפור אדום צהוב חום טבעי - גס - לחיפוי קירות 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת שבילים ומדרכים 2000 ציפוי כורכרי חיצוני של קירות נה ילים ללא תשתית בטון וללא אבן שפה) ם לגדרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני ת וכו' מקובלות בטיח וביציקת בטון קי עבודה גבוהים וי קשיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר כולאי אוויר וכ') עות מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש ק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס הינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים ומרקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. ומודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד טבעי - עדין 421 אפור אדום צהוב חום טבעי - גס - לחיפוי קירות 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת שבילים ומדרכים 2000 ציפוי כורכרי פוי פנימי וחיצוני של קירות הטיח במבנה דרכות ושבילים ללא תשתית בטון ע המהודק וללא אבן שפה) כאלמנטים לגדרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני על מדרונות וכו' בשיטות המקובלות בטיח וביציקת בטון ות גבוה הה בבליה אדם והספקי עבודה גבוהים בן כורכר הינו ציפוי קשיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר 2 ת פולימרים, כולאי אוויר וכ') ם לדרישה תר באמצעות מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש אחסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס ומר (מים, מוספים כימיים וכו') לתערובת רדימיקס הינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים גוון חולי ומרקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. בקפידה ומודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד טבעי - עדין 421 אפור אדום צהוב חום טבעי - גס - לחיפוי קירות 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת שבילים ומדרכים 2000 ציפוי כורכרי וני של קירות ם ללא תשתית בטון לא אבן שפה) דרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני ו' בלות בטיח וביציקת בטון עבודה גבוהים שיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר אי אוויר וכ') מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס פים כימיים וכו') לתערובת ינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים רקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. מודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד טבעי - עדין 421 מסורק משופשף מגורד אפור אדום צהוב חום טבעי - גס - לחיפוי קירות 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת שבילים ומדרכים 2000 ציפוי כורכרי תכונות · ניתן לשימוש כציפוי פנימי וחיצוני של קירות · חוסך את שכבת הטיח במבנה · מיועד ליציקת מדרכות ושבילים ללא תשתית בטון (ישירות ע"ג המצע המהודק וללא אבן שפה) · מתאים לשימוש כאלמנטים לגדרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני תיירות, להתזה על מדרונות וכו' יתרונות · נוח וקל ליישום בשיטות המקובלות בטיח וביציקת בטון · מוכן לשימוש · בעל חוזק הדבקות גבוה · בעל עמידות גבוהה בבליה · חסכון ניכר בכח אדם והספקי עבודה גבוהים · אין צורך בבנאי אבן כורכר הינו ציפוי קשיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר 2000 · ציפוי כורכרי הרכב · אבן כורכר טבעית · מוספים שונים (פולימרים, כולאי אוויר וכ') · סיבי ניילון · פיגמנטים בהתאם לדרישה הובלה ויציקה · החומר יסופק לאתר באמצעות מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש · את החומר יש לאחסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס · אין להוסיף כל חומר (מים, מוספים כימיים וכו') לתערובת 2000 ציפוי כורכרי הציפוי הכורכרי של רדימיקס הינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים ופולימרים, היוצרים גוון חולי ומרקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. החומר הטבעי נבחר בקפידה ומודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד לפגעי מזג האויר. 1 חלק 1920 המוצר בעל תו תקן ישראלי טבעי - עדין 421 מסורק משופשף מגורד אפור אדום צהוב חום טבעי - גס - לחיפוי קירות 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת שבילים ומדרכים 2000 ציפוי כורכרי תכונות · ניתן לשימוש כציפוי פנימי וחיצוני של קירות · חוסך את שכבת הטיח במבנה · מיועד ליציקת מדרכות ושבילים ללא תשתית בטון (ישירות ע"ג המצע המהודק וללא אבן שפה) · מתאים לשימוש כאלמנטים לגדרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני תיירות, להתזה על מדרונות וכו' יתרונות · נוח וקל ליישום בשיטות המקובלות בטיח וביציקת בטון · מוכן לשימוש · בעל חוזק הדבקות גבוה · בעל עמידות גבוהה בבליה · חסכון ניכר בכח אדם והספקי עבודה גבוהים · אין צורך בבנאי אבן כורכר הינו ציפוי קשיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר 2000 · ציפוי כורכרי הרכב · אבן כורכר טבעית · מוספים שונים (פולימרים, כולאי אוויר וכ') · סיבי ניילון · פיגמנטים בהתאם לדרישה הובלה ויציקה · החומר יסופק לאתר באמצעות מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש · את החומר יש לאחסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס · אין להוסיף כל חומר (מים, מוספים כימיים וכו') לתערובת 2000 ציפוי כורכרי הציפוי הכורכרי של רדימיקס הינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים ופולימרים, היוצרים גוון חולי ומרקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. החומר הטבעי נבחר בקפידה ומודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד לפגעי מזג האויר. 1 חלק 1920 המוצר בעל תו תקן ישראלי טבעי - עדין אפור אדום - לחיפוי 2000 ציפוי כורכרי - ליציקת 2000 ציפוי כורכרי תכונות · ניתן לשימוש כציפוי פנימי וחיצוני של קירות · חוסך את שכבת הטיח במבנה · מיועד ליציקת מדרכות ושבילים ללא תשתית בטון (ישירות ע"ג המצע המהודק וללא אבן שפה) · מתאים לשימוש כאלמנטים לגדרות, לבניינים ציבוריים, לבתים פרטיים, מבני תיירות, להתזה על מדרונות וכו' יתרונות · נוח וקל ליישום בשיטות המקובלות בטיח וביציקת בטון · מוכן לשימוש · בעל חוזק הדבקות גבוה · בעל עמידות גבוהה בבליה · חסכון ניכר בכח אדם והספקי עבודה גבוהים · אין צורך בבנאי אבן כורכר הינו ציפוי קשיח וזול בהשוואה לכל ציפוי קשיח אחר 2000 · ציפוי כורכרי הרכב · אבן כורכר טבעית · מוספים שונים (פולימרים, כולאי אוויר וכ') · סיבי ניילון · פיגמנטים בהתאם לדרישה הובלה ויציקה · החומר יסופק לאתר באמצעות מערבל, כשהוא רטוב ומוכן לשימוש · את החומר יש לאחסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י רדימיקס · אין להוסיף כל חומר (מים, מוספים כימיים וכו') לתערובת 2000 י כורכרי הציפוי הכורכרי של רדימיקס הינו פיתוח מכורכר טבעי בשילוב דבקים ופולימרים, היוצרים גוון חולי ומרקם מחורץ ומעניקים מראה טבעי למבנה. החומר הטבעי נבחר בקפידה ומודבק בשכבות דבק עשיר ועמיד במיוחד לפגעי מזג האויר. טבעי - עדין ציפוי כורכרי חיפויים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=