רדימיקס - קטלוג מעטפת טיח מקיפה

דגשים צמנטיט תו ירוק  - תקן  התאמה לתקן התאמה לכל סוגי היישום   ריסון סדיקה פלסטית  בהתאמה לדרישת לקוח מפעל ייעודי לטיח  משולב עם מפעל בטון פריסת מפעלים אשדוד, מודיעים, חיפה ארצית חומרי גלם מנופים  - 7 רדיטיט חוץ טיח צמנטי חדשני ומתקדם לחיפוי חוץ, להרבצה ולחיפויים קשיחים. לרדיטיט תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן צמנטיט לחיפוי חוץ טיח צמנטי מעוכב תכונות המוצר • שעות מרגע הגעתו לאתר 48 ניתן ליישום במשך • קל ונוח לשימוש, בעל גמישות משופרת, הידבקות מצוינת לתשתית, פחת נמוך וחוזק מכני • מתאים ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח • תערובת מוכנה ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח • התערובת מכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, חומרי השהייה, סיבי ניילון ומים שימושים • טיח המתאים ליישום על גבי שכבת רדיטיט הרבצה • מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים דגשים ליישום • לתכנן מראש את השטחים המיועדים לטיוח • לשטוף את התשתית יום לפני ביצוע השכבה המיישרת • להרטיב היטב את הקיר במים לפני היישום • שעות לאחר גמר יישום 12 להתחיל את תהליך האשפרה לא יאוחר מ- • פעמים ביום 3 ימים, 3 להרטיב את הקיר במשך • מ"מ 4-7 ליישם שכבת הרבצה בעובי של • 1920/2 מ"מ, על-פי הנחיות התקן הישראלי 30 ליישם כשכבה מיישרת בעובי של עד נתונים טכניים • מגפ"ס 1.2 יום – 35 חוזק בכפיפה לאחר • מגפ"ס 4 יום – 35 חוזק בלחיצה לאחר • מגפ"ס 0.3 יום – 35 חוזק הידבקות על רדיטיט הרבצה לאחר • 1/2 ק"ג למ"ר לשעה 1.0 יום – 35 מקדם ספיגות נימית לאחר • מ' 2.0 התנגדות למעבר אדי מים – • מ"מ למטר 0.5 הצטמקות חופשית – • הצטמקות מרוסנת – ללא סדקים בטבעת • מ"ק 2 כמות מינימלית לאספקה: חיפוי חוץ RC חיפוי מקיף

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=