רדימיקס - קטלוג מוצרים מיוחדים

רדימיקס מציגה: קטלוג מוצרים מיוחדים

DEEPTON תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

יסודי DT אקטיבי DT C.F.A. DT טרמי בטון יסודי ליסודות DEEPTON המוצרים בסדרה:

2 אנו מזמינים אתכם לבחור ממגוון מוצרי הבטון החדשנייםשלנו ליסודות. בכל שאלה או בקשה, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם מענה מקצועי ומהיר ביותר. מתקדמים לבנייה חכמה סדרות בטון יסודי ליסודות למידע נוסף ולהזמנות: 03-7519464 משרד ראשי 04-8724716 מרחב צפון 09-8991118 מרחב מרכז 08-8671803 מרחב דרום רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה 60 והתשתיות, פועלת לפיתוח המוצרים הנכונים שיענו על דרישותיכם. לרדימיקס יותר ממפעלים לאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. , הסדרההטכנולוגית והמתקדמתביותר לקידוחי יסודות. Deepton בקטלוג זהתמצאו אתסדרת הסדרהפותחהעלמנתלהעניקאתהפתרון הטוב ביותר בהתאםלתנאי הקרקע ולשיטתהבנייה, בדגש על שיפור התפוקות בעת יציקת יסודות.

יסודי DT אקטיבי DT C.F.A. DT טרמי DEEPTON בטון יסודי ליסודות 3

4 כבסיס 3 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י DT אקטיבי מתאים לכל שיטות הקידוח. מאפשר הכנסת כלוב הכלונס )C.F.A בצורה נוחה, קלה ומבוקרת (בשיטת קידוח DEEPTON יתרונות המוצר • מתאים לכל סוגי הקרקעות • מותאם לכל סוגי המשאבות • מצטופף לרמה של עד ביטול כיסי אוויר ומניעת חציצה לאורך הכלונס • כיסוי מושלם של כלוב הכלונס • מתאים לכלובי כלונס בעלי צפיפות גבוהה • צימצום סגרגציה והפרשת מים (בלידיניג) • קבלת זרימה אחידה ורציפה • מוצר המשלב טכנולוגיה מתקדמת, המבטיח שיפור ניכר בחיי הבטון • זמן התקשרות ודרוג הבטון מאפשרים הכנסת הכלוב בצורה קלה ומהירה • הגדלת יכולת התפוקה בזכות החדרה קלה של כלוב הכלונס • בעל אטימות משופרת שימושים • מוצר המתאים לאלמנטים תת קרקעיים דגשים ליישום • בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן תכונות בטון טרי (תנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 3 - 11 שירוע במ״מ F4 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ״מ) מ"מ 19

יסודי 5 כיסוי הכלונס אינו מושלם עקב . קיים קושי ֿ סגרגציה והפרשת מים בהחדרת הכלונס עד סוף הקדח DT אקטיבי אחר קלות החדרת כלוב הכלונס , כיסוי מושלם ֿ עד לסוף הקדח ֿ וצמצום סגרגציה והפרשת מים

6 כבסיס 3 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י Continuous Flight Augering - C.F.A. יתרונות המוצר • קבלת זרימה אחידה ורציפה • זמן התקשרות הבטון מאפשר את הכנסת הכלוב • C.F.A. מתאים למשאבת שימושים • C.F.A מתאים לכל קידוחי הקרקעות המבוצעים בשיטת . דגשים ליישום • בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן תכונות בטון טרי (תנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 3 - 11 סומך במ״מ S7 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ״מ) מ"מ 19 DT C.F.A. C.F.A מוצר ייעודי לקידוחי . DEEPTON

יסודי 7

8 יתרונות המוצר • קבלת זרימה אחידה ורציפה שימושים • כלונסאות או קירות סלאריים • בטון המתאים לשיטת קידוח בקרקע המכילה תמיסת בנטונייט דגשים ליישום • בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן תכונות בטון טרי (תנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 3 - 11 סומך במ״מ S7 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ״מ) מ"מ 25 משך הובלה ופריקה דקות 90 עד כבסיס 3 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י DEEPTON DT טרמי תערובת בטון המתאימה ליציקות בעת שימוש בתמיסת בנטונייט

יסודי 9

10

יסודי 11

קיימות HY תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il HYDRO

קיימות HY סביבה ימית המוצרים בסדרה: HYDRO HY ימי HY אגרסיבי HY סביבה ימית

קיימות HY 2 אנו מזמינים אתכם לבחור ממגוון המוצרים המיוחדים והחדשניים שלנו. בכל שאלה או בקשה, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם מענה מקצועי ומהיר ביותר. מתקדמים לבנייה חכמה למידע נוסף: 03-7519464 משרד ראשי - www.readymix.co.il infocenter_israel@cemex.com רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה 60 והתשתיות, פועלת לפיתוח המוצרים הנכונים שיענו על דרישותיכם. לרדימיקס יותר ממפעלים לאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. הסדרההמתקדמתלבטון לסביבה ימית וקיימותמשופרת. ,HYDRO בחוברת זו תמצאו אתסדרת הסדרה פותחה על מנת לאפשר יציקות בטון במים ובסביבה ימית.

קיימות HY HY ימי HY אגרסיבי HY סביבה ימית HYDRO 3 סביבה ימית

4 קיימות HY HYDRO יתרונות המוצר • צפיפות ולכידות, אינו מתפרק במגע עם מים • שירוע גבוה לאורך זמן ללא אובדן סומך • הפרשת מים מינימלית • כיסוי מושלם של ברזל הזיון • רציפות הבטון באלמנט • עבידות גבוהה • קיימות גבוהה • מתאים לכל שיטות השאיבה • מתאים לכל שיטות היישום • אטימות משופרת שימושים • מתאים ליציקת אלמנטים אשר באים במגע עם מים / מי ים / מי תהום דגשים ליישום • אין לצקת בטון במים זורמים (או הנמצאים בתנועה, כגון גלים בים) • להקפיד על יציקה רצופה ללא הפסקות • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על מרחק מתאים בין ברזל הזיון לטפסות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן והמתכנן • היציקה מתבצעת ע״י משאבה או צינור טרמי • להשאיר את צינור המשאבה באותו מיקום אופקי במהלך כל היציקה • הוצאת צינור המשאבה תתבצע רק בכיוון אנכי על מנת לצמצם את מגע פני הבטון עם המים. הזזה אופקית של הצינור תגרום נזק לבטון שנוצק, להיווצרות בטון שטוף ולאיבוד אטימות • יציקה מתחתית האלמנט על מנת לצמצם אפשרות של מים כלואים נתונים טכניים דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* ומעלה 5 שירוע במ״מ SF1-SF3 F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 5 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * ניתן לשלב סוגי צמנטים ותוספים פוצלנים HY ימי בטון ליציקת אלמנטים במים

5 קיימות HY

6 קיימות HY HYDRO יתרונות המוצר • מתאים לאלמנטים הבאים במגע עם סביבה אגרסיבית כגון: כלורידים, סולפטים, כימיקליים ומליחות • ניתן להוסיף מוספים ותוספים מיוחדים השומרים על הבטון ועל ברזל הזיון לשיפור הקיימות • בטון צפוף ולכיד • הפרשת מים מינימלית • רציפות הבטון באלמנט • עבידות גבוהה • מתאים לכל שיטות השאיבה • מתאים לכל שיטות היישום והשינוע שימושים • בטון הבא במגע עם סביבה אגרסיבית (קרקע מזוהמת, מלחים, סולפטים וכו') • מפעלים תעשייתיים • מתקני טיהור שפכים • מתקני טיפול בפסולת • אלמנטים הבאים במגע עם חומצות וכימיקליים • חדרי אשפה דגשים ליישום • יש לשמור על מעברי זרימה חופשית לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • יש להקפיד ולבצע ריטוט • לשמור על מרחק מתאים בין ברזל הזיון לטפסות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן והמתכנן תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה ומעלה 6 שירוע במ״מ SF1-SF3 F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19/10 HY אגרסיבי בטון המתאים לתנאי סביבה אגרסיביים כבסיס 6 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י

7 קיימות HY

HYDRO יתרונות המוצר • כושר הידוק משופר • מעניק גימור משופר לאלמנט • קיימות משופרת • כיסוי מושלם של ברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • רציפות הבטון באלמנט • מתאים לכל שיטות השאיבה • מתאים לכל שיטות היישום • עבידות גבוהה • אטימות משופרת שימושים • מתאים ליציקת אלמנטים אשר באים במגע עם מים דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשית לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על מרחק מתאים בין ברזל הזיון לטפסות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן והמתכנן • בקרה על קיום עובי כיסוי ברזל הזיון תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה ומעלה 5 שירוע במ״מ F2-F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 HY סביבה ימית עמידות משופרת לסביבה ימית 8 קיימות HY כבסיס 5 * מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י

9 קיימות HY

10 קיימות HY

11 קיימות HY

WATER CONTROL תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

המוצרים בסדרה: WR 25 WR 35 WR אקטיבי WR קריסטלי WR מוספים לשלוט בחדירת המים WATER CONTROL

רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה מפעלים 60 והתשתיותפועלתלפיתוחהמוצריםהנכוניםשיענו לדרישותיכם. לרדימיקס יותרמלאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. בקטלוג זה תמצאו סדרת מוצרים בעלי אטימות משופרת ולכן מתאימים לאלמנטים הבאים במגע עם מים. דירוג התערובות בשילוב מוספים מיוחדים, יוצרים תערובת צפופה במיוחד בעלת קיים משופר ועמידות גבוהה יותר לחדירות מים. ניתן לשלוט ברמת החדירות בהתאם לצרכי המבנה ודרישות המתכנן. למידע נוסף ולהזמנות: 03-7519464 משרד ראשי 04-8724716 מרחב צפון 09-8991118 מרחב מרכז 08-8671803 מרחב דרום 2 מתקדמים לבנייה חכמה

3 WR 25 WR 35 WR אקטיבי WR קריסטלי WR מוספים WATER CONTROL לשלוט בחדירת המים

4 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • גגות יתרונות המוצר • אלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • מ"מ בממוצע 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות • לוודא איטום קפדני של התבניות • לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 350-630 F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י * WR 25 מ"מ בממוצע 25 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד

5 חדירת המים לבטון רגיל עלולה להגיע מ"מ, 50 לברזל הזיון בעומק לגרום לקורוזיה ובכך לפגוע בשלמות האלמנט ובקיים המבנה. התחייבות לעמידות לחדירת מים מ"מ בממוצע. 35/25 עד ברזל הזיון אינו בא במגע עם המים, האלמנט שומר על שלמותו ועל קיים המבנה. בטון רגיל מ"מ 50 חדירות עד WR 25 / WR 35 מ"מ 25/35 חדירות עד

6 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • לאלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • גגות יתרונות המוצר • מ"מ בממוצע 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון, וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות • לוודא איטום קפדני של התבניות • לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 350-630 F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י * WR 35 מ"מ בממוצע 35 התחייבות לעמידות לחדירת מים עד

7 WATER CONTROL שימושים • מאגרי מים • בריכות שחיה • מרתפים וקירות • מכוני טיהור שפכים • אלמנטים תת קרקעיים • לאלמנטים הבאים במגע עם מים בהתאם לדרישות המתכנן • גגות יתרונות המוצר • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית • כושר הידוק משופר של הבטון • זרימה קלה של הבטון • מתאים לצפיפות ברזל זיון גבוהה המצריכה ריטוט קל • מעניק גימור משופר לאלמנט • מעניק אטימות משופרת למים באלמנט דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון, וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות • לוודא איטום קפדני של התבניות • לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 350-630 F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י * WR אקטיבי בטון משופר אטימות, בעל יכולת זרימה ועבידות גבוהה

8 WATER CONTROL המוצרים בסדרה זו מתאימים לכל שיטות היישום / שינוע )2008( 118 כל המוצרים המסופקים ע"י רדימיקס עומדים בתקן ישראלי שימושים • מרתפים • מקלטים • מנהרות • גשרים • חניונים • גגות • יסודות יתרונות המוצר • קיימות משופרת דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות • לוודא איטום קפדני של התבניות • לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- *דרגת חשיפה 1-11 סומך S5 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 118 בהתאם לת"י * WR קריסטלי בטון מיוחד המותאם לתוסף גבישי או קריסטלי

9 WATER CONTROL שימושים • מערכות התפלה • ביוב ומים יתרונות המוצר • קיימות משופרת • הדבקות משופרת לברזל הזיון • הפרשת מים מינימלית דגשים ליישום • לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה • לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות • לוודא איטום קפדני של התבניות • לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות • הקפדה על אשפרה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך S5 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19/25 118 בהתאם לת"י * WR מוספים בטון מיוחד המותאם למוסף משפר אטימות לפי דרישת הלקוח

MASSA תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

MASSA פיתרון גדול לחום MS ACTIVE MS CORE MS TOP המוצרים בסדרה:

מתקדמים לבנייה חכמה 2 למידע נוסף ולהזמנות: 03-7519464 משרד ראשי 04-8724716 מרחב צפון 09-8991118 מרחב מרכז 08-8671803 מרחב דרום רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה מפעלים 60 והתשתיותפועלתלפיתוחהמוצריםהנכוניםשיענו לדרישותיכם. לרדימיקס יותרמלאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. , המכילה מוצרים מותאמים ליציקות בטון ואלמנטים Massa בקטלוג זה תמצאו את סדרת מ"ר. באמצעות טכנולוגיה 100 מטר או בשטח העולה על 0.6 רבי נפח. עובי האלמנט עולה על מתקדמת ושילוב בין שכבות, ניתן לרסן טמפרטורות חום הידרציה במהלך היציקה, דבר המאפשר שליטה ובקרה על הבטון הטרי.

MS ACTIVE MS CORE MS TOP MASSA פיתרון גדול לחום 3

MASSA 4 MS ACTIVE בטון ללא רטט, המתאים לשכבה התחתונה באלמנט רב נפח, המכילה צפיפות ברזל זיון גבוהה שימושים • מתאים במיוחד ליציקה בחלק התחתון של הרפסודה • אידיאלי לשימוש באלמנט עם צפיפות ברזל זיון גבוהה במיוחד יתרונות המוצר • בטון זורם ובעל כושר פילוס והידוק עצמי • מעניק כיסוי מירבי לברזל הזיון • הידבקות טובה לברזל הזיון • מאפשר שליטה ובקרה מעולה על קצב התפתחות חום ההידרציה וחוזק הבטון • יוצר שכבה משופרת אטימות המכסה את ברזל הזיון הצפוף בתחתית בצורה מיטבית דגשים ליישום • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • ס"מ 20 עובי שכבה מינימלית מומלצת - • התחייבות לטמפרטורה וחוזק הבטון: 1. בבדיקת הבטון משוקת הערבל בלבד 2. התערובת תותאם לדרישות טמפרטורת הבטון על פי דרישות המפרט עם תוספים מתאימים לפי הצורך 3. יום בכפוף לאישור המתכנן 90 ו- 60 חוזק סופי בגיל תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 660-850 SF2 - SF3 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י

5 התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב-נפח בשלוש שכבות 0 24 36 12 48 60 84 96 108 120 132 144 72 35 25 45 55 65 75 73.5 o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשתמש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש שכבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים - 0 24 36 12 48 60 84 96 108 120 132 144 72 35 25 45 55 65 75 73.5 o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשת ש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה למנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש שכבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים - 0 24 36 12 48 60 84 96 108 120 132 144 72 35 25 45 55 65 75 73.5 o 62o 48o 85 טמפ‘ הבטון )צלסיוס( על מנת להגיע לחום הידרציה מקסימלי של שעות, יש להשתמש בצמנט סיגים 48 מעלות ב- 48 שעות התפתחות חום הידרציה באלמנט רב נפח יציקת רב נפח בשלוש כבות לצמצום סדיקה פלסטית ריסון חום הידרציה בגרעין האלמנט כיסוי אידיאלי לברזל זיון צפוף בטון רגיל MS CORE MS CORE צ.סיגים -

MASSA 6 המוצרים בסדרה זו מתאימים לכל שיטות היישום דרך משאבה, בכפוף לתקן הישראלי ומפרט דרישות התכנון. )2008( 118 כל המוצרים המסופקים ע"י רדימיקס עומדים בתקן ישראלי MS CORE בטון המתאים לריסון טמפרטורת חום ההידרציה בשכבת הגרעין באלמנט רב נפח שימושים מתאים במיוחד ליציקה בשכבה השנייה של הרפסודה (שכבת הגרעין) יתרונות המוצר • צמצום חום ההידרציה בהתאם לדרישות התכנוניות • שליטה ובקרה על זמן התקשרות הבטון דגשים ליישום • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט, וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • התחייבות לטמפרטורה וחוזק הבטון: 1. בבדיקת הבטון משוקת הערבל בלבד 2. התערובת תותאם לדרישות טמפרטורת הבטון על-פי דרישות המפרט עם תוספים מתאימים לפי הצורך 3. יום בכפוף לאישור המתכנן 90 ו- 60 חוזק סופי בגיל תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך S6 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19/25/40 118 בהתאם לת"י *

MASSA 7 MS TOP בטון מהיר התקשרות לצמצום סדיקה פלסטית שימושים מתאים לשכבה העליונה של אלמנט רב נפח יתרונות המוצר • צמצום סדיקה פלסטית • מתאים להחלקה באמצעים מכניים • ניתן להתאים את זמן ההתקשרות של הבטון בהתאם לצרכי הביצוע דגשים ליישום • על מנת לצמצם את תופעת הסדיקה הפלסטית על הקבלן לבצע ריטוט ואשפרה לבטון על-פי דרישות התקן הישראלי ודרישות המתכנן במפרט • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט, וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • יום בכפוף לאישור המתכנן 90 ו- 60 חוזק סופי בגיל • ס"מ 20 עובי שכבה מינימלית מומלצת - תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 1-11 סומך S7 - S8 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 118 * בהתאם לת"י

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il BETONAL

הבטון שעובד בשבילך BETONAL BL 519 BL קל הידוק BL 319 BL 710 BL 719 BL 510 המוצרים בסדרה:

מתקדמים לבנייה חכמה למידע נוסף ולהזמנות: 03-7519464 משרד ראשי 04-8724716 מרחב צפון 09-8991118 מרחב מרכז 08-8671803 מרחב דרום רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה 60 והתשתיות פועלת לפיתוח המוצרים הנכונים שיענו לדרישותיכם. לרדימיקס יותר ממפעלים לאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. , המכילה סדרת מוצרים אקטיביים שיקלו על העבודה Betonal בקטלוג זה תמצאו את סדרת שלכם. מוצרים המתאימים לכל שיטות היישום/שינוע. הטכנולוגיה בסדרה זו מתקדמת, ומאפשרת בטון בעל יכולת זרימה, פילוס והידוק עצמי ומשפרת את איכות הבנייה. 2

BL 710 BL 719 BL 510 BL 519 BL קל הידוק BL 319 BETONAL הבטון שעובד בשבילך 3

BETONAL 4 BL 710 מ"מ 700 בטון זרים ללא רטט, מתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 10 ועם גודל אגרגאט מירבי של שימושים מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה במיוחד ומורכבת, לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה המצריכים זרימה עצמית של הבטון יתרונות המוצר • אין צורך בריטוט, במיוחד באלמנטים בעלי צפיפות זיון ברזל גבוהה מאוד • כיסוי מושלם לברזל הזיון • מתאים לאלמנטים עם מורכבות גיאומטרית ונגישות נמוכה • זרימה עצמית של הבטון למרחקים דגשים ליישום • לוודא ביצוע עם תבניות אטומות למניעת בריחת הבטון • הלחץ שנוצר על התבנית בחלק התחתון בעיקר בשל דלילות הבטון, מצריך יישום בשלבים, ועל-פי הנחיות יצרן התבניות תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 660-850 SF1 - SF3 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י

BETONAL 5 BL 719 מ"מ 700 בטון זרים ללא רטט, מתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 19 ועם גודל אגרגאט מירבי של שימושים מ"מ ומעלה), לאלמנטים בעלי צורות 19( מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה המצריכים זרימה עצמית של הבטון יתרונות המוצר • מתאים לאלמנטים מורכבים מאוד בהם נדרש לצקת בטון מנקודה אחת ולצופף במלואו את כל האלמנט • מאפשר את זרימת הבטון למרחקים ארוכים • כיסוי מושלם לברזל הזיון • גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • לוודא ביצוע עם תבניות אטומות למניעת בריחת הבטון • הלחץ שנוצר על התבנית בחלק התחתון בעיקר בשל דלילות הבטון מצריך יישום בשלבים ועל-פי הנחיות יצרן התבניות תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 50- עד ב 20 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 660-850 SF1 - SF3 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י

BETONAL 6 BL 510 מ"מ 500 בטון עם יכולת זרימה, מתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 10 וגודל אגרגאט מירבי של שימושים מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה במיוחד, לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה, המתאימים לזרימה קלה של הבטון יתרונות המוצר • כושר הידוק משופר של הבטון • זרימה קלה של הבטון • מתאים לצפיפות ברזל זיון גבוהה המצריכה ריטוט קל • גימור משופר לאלמנט • אטימות משופרת למים באלמנט דגשים ליישום • לוודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע • מחייב ריטוט קל לקבלת בטון צפוף תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 490-620 F4 - F5 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י *

BETONAL 7 BL 519 מ"מ 500 בטון עם יכולת זרימה, מתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 19 וגודל אגרגאט מירבי של שימושים מ"מ ומעלה), לאלמנטים בעלי צורות 19( מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה גיאומטריות מורכבות, ולאלמנטים בעלי נגישות נמוכה, המתאימים לזרימה קלה של הבטון יתרונות המוצר • כושר הידוק משופר של הבטון • זרימה קלה של הבטון • מתאים לצפיפות ברזל זיון גבוהה המצריכה ריטוט קל • גימור משופר לאלמנט • אטימות משופרת למים באלמנט דגשים ליישום • לוודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע • מחייב ריטוט לקבלת בטון צפוף תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 490-620 F4 - F5 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י *

BETONAL 8 BL קל הידוק בטון בעל יכולת זרימה, מאפשר שימוש בכל סוגי התבניות, מ"מ ועם גודל אגרגאט מירבי 400 מתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 19 של שימושים מתאים לאלמנטים המצריכים את עיבוד הבטון תוך כדי יציקה, עם זרימה נמוכה של הבטון יתרונות המוצר • זרימה נמוכה המאפשרת את עיבוד הבטון • כושר הידוק משופר של הבטון • גימור משופר לאלמנט דגשים ליישום • לוודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע • מחייב ריטוט לקבלת בטון צפוף וחיבור מושלם בין הקיר לרצפה תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ (מ"מ) 350-480 F2-F3 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 10/19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י *

BETONAL 9 BL 319 בטון ייעודי לחיבור בין אלמנטים אופקיים ואנכיים, מ"מ ועם גודל אגרגאט 300 המתקבל בדרגת שירוע של כ- מ"מ 19 מירבי של שימושים מתאים לאלמנטים בהם נדרשת יציקה רציפה בין קיר לרצפה, החוסכת את ההמתנה להתקשרות הבטון באלמנט האופקי יתרונות המוצר • לכידות טובה של הבטון • אטימות משופרת למים באלמנט • צפיפות גבוהה של הבטון • גימור משופר לאלמנט • ֿ מאפשר יציקה רציפה של הקירות ללא המתנה להתקשרות הרצפה - משחרר מהתלות שבהמתנה דגשים ליישום • לוודא איטום וחיזוק הטפסנות והתבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע • מחייב ריטוט לקבלת בטון צפוף וחיבור מושלם בין הקיר לרצפה • ביציקות מורכבות נדרש לשמור על רציפות היציקה על מנת שהבטון לא יתייבש טרם סיום היציקה של האלמנט תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה) דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בדרגת חשיפה* 2-11 שירוע במ"מ F1 (מ"מ) - =>340 גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) מ"מ 19 כבסיס 2-4 המוצר מסופק בדרגת חשיפה * 118 בהתאם לת"י *

10

11

SPRINT תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

SP אקטיבי SP מתועש SP מהיר להתקדם מהר לשלב הבא SPRINT המוצרים בסדרה:

2 אנו מזמיניםאתכם לבחור ממגוון מוצרי ההתקשרותהמהירה החדשניים שלנו. בכל שאלה או בקשה, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם מענה מקצועי ומהיר ביותר. מתקדמים לבנייה חכמה למידע נוסף ולהזמנות: 03-7519464 משרד ראשי 04-8724716 מרחב צפון 09-8991118 מרחב מרכז 08-8671803 מרחב דרום רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה 60 והתשתיות, פועלת לפיתוח המוצרים הנכונים שיענו על דרישותיכם. לרדימיקס יותר ממפעלים לאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. בקטלוג זה תמצאו סדרת מוצרי בטון הגורמים להתקשרותו המהירה של הבטון. כל מוצרי הסדרה מגיעים אליכם כשהם מוכנים לשימוש וניתנים ליישום במבני מגורים, תעשייה, משרדים ובכל סביבת עבודה.

SP אקטיבי SP מתועש SP מהיר להתקדם מהר לשלב הבא SPRINT 3

4 כבסיס 2-4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י * מומלץ לשלב סיבים לצמצום סדיקה פלסטית יתרונות המוצר • מתאים להחלקת משטחים אופקיים המצריכים דיוק גבוה • קל ליישום - זרימה משופרת • מהיר התקשרות • תפוקות גבוהות • כיסוי מושלם לברזל הזיון • מתאים לכל שיטות היישום • מתאים לשאיבה למרחקים • גימור משופר שימושים • מתאים לאלמנטים אופקיים • מתאים להחלקת משטחים אופקיים באמצעים מכניים (הליקופטר) דגשים ליישום • הקפדה על אשפרה בהתאם להנחיות התקן • נדרש ריטוט קל תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 2 - 11 שירוע במ”מ F4 - F6 גודל אגרגאט מירבי מ"מ 10/19 SP אקטיבי בטון אקטיבי בעל כושר הידוק ופילוס גבוהים, המפתח זמן התקשרות מהיר SPRINT

5

6 כבסיס 2 - 4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה 118 * בהתאם לת"י SP מתועש בטון המפתח זמן התקשרות מהיר ומתאים לשיטות בנייה מתקדמות יתרונות המוצר • מתאים לשיטות בנייה מתקדמות • כיסוי מלא לחתך האלמנט • מתאים לכל שיטות השאיבה לרבות שאיבה למרחקים ולגובה • כושר פילוס והידוק משופר • התאמה לקצב הנדרש לפירוק התבנית שימושים • מתאים לאלמנטים הדורשים פירוק מהיר • מתאים לתבנית נעה • מתאים לשיטות בנייה עם תבניות מודולוריות • מתאים לקירות מתועשים דגשים ליישום • נדרש ריטוט קל לבטון • נדרש תיאום ציפיות עם המפעל המספק לגבי קצב התייבשות הבטון תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 2-11 שירוע F2 - F6 גודל אגרגאט מירבי מ"מ 10/19 SPRINT

7

8 118 * בהתאם לת"י * מומלץ לשלב סיבים לצמצום סדיקה פלסטית יתרונות המוצר • בטון עביד ונוח ליישום שימושים • מתאים להחלקת משטחים אופקיים ומשופעים המצריכים דיוק גבוה שיטות יישום • מתאים לכל שיטת היישום דגשים ליישום • נדרש ריטוט לבטון • נדרש תיאום ציפיות עם המפעל המספק לגבי קצב ונפח היציקה • הקפדה על אשפרה בהתאם להנחיות התקן תכונות בטון טרי דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 ב- דרגת חשיפה* 1 - 11 סומך S7 - S8 גודל אגרגאט מירבי מ"מ 25 SP מהיר בטון המפתח זמן התקשרות מהיר ומאפשר החלקה באמצעים מכניים (הליקופטר) SPRINT

9

10

11

צמצום סדיקה READYSIV תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ 03-7519464 טל. | ר"ג 155 ביאליק www.readymix.co.il

צמצום סדיקה RS רזיליה RS STEEL RS FLEX לצמצום סדיקה READYSIV המוצרים בסדרה:

צמצום סדיקה 2 אנו מזמינים אתכם לבחור ממגוון המוצרים המיוחדים והחדשניים שלנו לצמצום סדיקה. בכל שאלה או בקשה, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם מענה מקצועי ומהיר ביותר. מתקדמים לבנייה חכמה למידע נוסף: 03-7519464 משרד ראשי - www.readymix.co.il infocenter_israel@cemex.com רדימיקס, החברה הגדולה והמובילה בישראל בייצור ואספקת חומרי גלם לתעשיית הבנייה 60 והתשתיות, פועלת לפיתוח המוצרים הנכונים שיענו על דרישותיכם. לרדימיקס יותר ממפעלים לאורכה ולרוחבה של הארץ, המספקים מוצרים ושירותים המבוססים על איכות. רדימיקס מובילה טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות לכם ליהנות ממגוון מוצרים ייחודיים, תוך דגש על שירות מעולה, מקצוענות וחדשנות. בכל מוצריה, מקפידה החברה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ומתוך דאגה לאיכות הסביבה. באמצעות מחקר ופיתוח תורמת רדימיקס לבנייה בת קיימא ומציגה מבחר מוצרים ידידותיים לסביבה. , הסדרה הטכנולוגית והמתקדמת ביותר לבטון המכיל READYSIV בחוברת זו תמצאו אתסדרת סיבים. הסדרהפותחהעלמנתלאפשרעמידותבטון לסדיקה נימיתאו קונסטרוקטיבית. המוצרים בסדרהמגיעיםאליכם כשהםמוכנים לשימוש וניתנים ליישום במבני מגורים, תעשייה, משרדים ובכל סביבת עבודה.

צמצום סדיקה RS רזיליה RS STEEL RS FLEX READYSIV 3 לצמצום סדיקה

צמצום סדיקה 4 * באישור מתכנן כבסיס 2-4 * המוצר מסופק בדרגת חשיפה READYSIV RS רזיליה מוצר ייחודי אשר פותח בטכנולוגיה מתקדמת, משלב חוזק גבוה, ביצועים גבוהים ותכונות ייחודיות. סוף עידן תשתית ברזל ברצפות. יתרונות המוצר • חוזקי לחיצה וכפיפה גבוהים מאוד • מ"ר ללא תפרים או לפי 2,500 צמצום משמעותי של התפרים ביציקת רצפות בטון - עד החלטת מתכנן • רמת גימור גבוהה - עפ"י דרישה • בטון מתפלס/זרים - קל ליישום • צמצום כמות הניסורים ברצפות • אין צורך בהפרדת המשטח מהקרקע • אשפרה עצמית • משפר את קיים הבטון • ללא סדקים ברצפות, ביישום ע"י החברה • חסכון בכח אדם • מתאים לכל שיטות היישום שימושים • משטחים אופקיים, רצפות בכלל ורצפות תעשייתיות בפרט דגשים ליישום • נדרש לקבל הנחיות מטכנולוג בטון בטרם היציקה • יש ליישם בהתאם להוראות מתכנן • אפשרות לביצוע ע"י קבלן הבית של החברה תכונות בטון טרי שירוע SF1-SF3 גודל אגרגאט מרבי מ"מ 10 V-FUNNEL מבחן זרימה בשיטת שניות 10 כתכונות בטון קשוי דרגת חוזק בלחיצה מגפ"ס 40-60 דרגת חשיפה 2-11 חוזק כפיפה מגפ"ס 8 מעל מודול אלסטיות ג'יגה – פסקל 30 כחוזק שליפה לשליפת עוגנים מ"מ) 70 מ"מ, עומק קידוח – 12 (קוטר העוגן – KN 32 בעומס ממוצע של לא נצפה כשל בבטון משקל מרחבי ק"ג / מ"ק 1400- החל מ

צמצום סדיקה 5 מיקרו סדקים סדקים קונסטרוקטים בטון סיבים קונבנצינאלי מבחן חוזק כפיפה

צמצום סדיקה 6 118 * בהתאם לת"י * באישור מתכנן יתרונות המוצר • מאפשר יציקה ללא רשתות פלדה, בהתאם להוראת מתכנן • רמת גימור גבוהה • משפר את קיים הבטון • מתאים לכל שיטות היישום • סיבים אינרטיים שימושים • מתאים לרצפות בטון • מתאים לשימוש בבטון מותז • מתאים לדיפון למנהרות דגשים ליישום • נדרשת חתימה על נספח טכנולוגי • נדרשת אשפרה בהתאם לדרישות תקן • יש ליישם בהתאם להוראות המתכנן תכונות בטון טרי מינון אופייני בהתאם לדרישת המתכנן דרגת חוזק בלחיצה 60 עד ב- 30 בסומך במ"מ S6 - S8 שירוע F4 - F6 דרגת חשיפה 1 - 11 גודל אגרגאט מרבי (נפה במ"מ) מ"מ 10-25 RS STEEL בטון המכיל סיבים קשיחים המאפשר יציקה ללא רשתות ברזל, בהתאם להוראת מתכנן. READYSIV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=