מותג נאוגים נמנה על קבוצת מוצרי אגרגטים בעלי ביצועים גבוהים העונים על צרכיו הספציפיים של הלקוח