חול

מחפורת החול "רותם צפון"

מחפורת החול נמצאת בחלקו המערבי של מרבץ החול רותם.
מרבץ זה נסקר, נבחן ונקבע על ידי המכון הגיאולוגי, מנהל אוצרות הטבע, ורשות מקרקעי ישראל כמקור החול הטבעי הגדול בישראל.
לאחר ביצוע חפירה ראשונית להסרת שכבת קרקע לס עליונה ופינויה, מופקים תוצרי החול בתהליכים של כרייה וניפוי.
בשל ההקפדה על ביצוע חישוף עליון כאמור לעיל, החולות המיוצרים באתר נחשבים נקיים ואיכותיים במיוחד.
תוצרי החול משמשים למגוון רחב של תעשיות ושימושים, בעיקר חול לצורכי ייצור תערובות בטון, טיח וטיט.
חלקים מהמרבץ נבחנו ונמצאו בדרגת ניקיון גבוהה במיוחד, המתאימה לצורכי תעשיות נוספות וייחודיות.

מחפורת חול